ГоловнаВступникуАспірантура "Публічне управління та адміністрування"
 Версія для друку

Аспірантура

за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" у галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування

Провадження освітньої діяльності в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636109, виданої 10 березня 2015 року, термін дії ліцензії до 1 липня 2019 року.

Приймальна комісія діє відповідно до «Положення про приймальну комісію Інституту державного управління у сфері цивільного захисту», затвердженого Вченою радою ІДУЦЗ.


Прийом заяв і документів:

з 12 липня по З0 серпня 2018 року;

фахові вступні випробування та оголошення їх результатів:

з 11 по 13 вересня 2018 року;

оприлюднення рейтингового списку вступників: до 12.00 год. 14 вересня 2018 року.


Довідки за телефоном:

(044) 468-91-84 кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами );

E-mail: iduscz.kyiv@mns.gov.ua


Для вступу до аспірантури до приймальної комісії ІДУЦЗ подаються  документи:

заява вступника на ім'я начальника Інституту  за встановленою формою;

копію(ї) диплому(ів) з додатком(ами) про вишу освіту й наявність кваліфікації спеціаліста або магістра.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою ІДУЦЗ рішення про визнання його диплома;

особова картка або особовий листок з обліку кадрів з кольоровою фотографією;

копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку;

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорта);

копія ідентифікаційного коду, засвідчена в установленому порядку;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 на 4 см;

дослідницька пропозиція за встановленою формою;

список (за встановленою формою) і копії публікацій у наукових фахових виданнях України з державного управління;


У разі наявності вступники до аспірантури додатково подають:

копію міжнародного сертифіката, що засвідчує володіння іноземною мовою на рівні В 2 (або вище) Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, засвідченого в установленому порядку;

рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (факультету) (для осіб, рекомендованих для вступу безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу).

 

Наказ ІДУЦЗ від 14.09.2018 № 110 "Про зарахування до аспірантури Інституту у 2018 році"  за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» у галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування"

 

 

    Твіт