ГоловнаПро ІнститутСтруктураКафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами
 Версія для друку
terentieva.jpg

Завідувач кафедри

 

ТЕРЕНТ'ЄВА

Анна Валеріївна

доктор наук з державного управління,

професор, старший науковий співробітник


Телефон:+38 (044) 468-91-84

                                  430-90-57

 

Кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами (далі – кафедра ДСМНМП) є базовим структурним підрозділом Інституту, що здійснює навчально-виховну, методичну, наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за напрямом 07 «Управління та адміністрування».

Основні напрями діяльності:

1. Підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорії посад у сфері цивільного захисту за напрямом 07 «Управління та адміністрування».

2. Підвищення кваліфікації керівного складу цивільного захисту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, об’єктів господарської діяльності.

3. Підготовка та перепідготовка за спеціалізацією мовної підготовки.

4. Науково-дослідна діяльність.

Науково-дослідна діяльність включає у себе проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з проблем і перспектив розвитку у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальної справи.

Науково-пошукова та методична робота щодо удосконалення змісту підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорії посад у сфері цивільного захисту за напрямом 07 «Управління та адміністрування».

Розроблення комплексної методики визначення необхідних сил і засобів цивільного захисту для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

Науково-дослідна діяльність, що включає у себе написання наукових статей у фахових наукових виданнях, участь у наукових конференціях, семінарах, проведення науково-дослідних робіт.

5. Навчально-методична діяльність (видавництво навчальних посібників, монографій, розробка методичних вказівок та індивідуальних завдань).

ПОЛОЖЕННЯ

    Твіт