ГоловнаПро ІнститутСтруктураКафедра організації управління у надзвичайних ситуаціях
 Версія для друку
DSC01761.JPG

 

Завідувач кафедри

ЮРЧЕНКО

Валерій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

 

Телефон/факс: +38(044) 430-01-20

 

Кафедра організації управління у надзвичайних ситуаціях (далі – кафедра ОУНС) є базовим структурним підрозділом Інституту, що здійснює навчально-виховну, методичну, наукову та організаційну діяльність з підвищення кваліфікації керівного складу місцевого та об`єктового рівнів.

Основні напрями діяльності:

1. Підвищення кваліфікації: керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

Кафедра забезпечує навчальний процес щодо проведення занять з різних форм навчання, розробляє навчальні та робочі навчальні програми підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту, впроваджує нові форми навчання, забезпечує навчальний процес сучасними навчально-методичними матеріалами.

Освітня діяльність здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (Cерія АЕ № 636109).

Підвищення кваліфікації проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819  «Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту».

Наприкінці навчання слухачі виконують і захищають випускні кваліфікаційні роботи та реферати, на основі результатів розрахункових робіт приймають рішення щодо організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, за тематикою цивільного захисту проходять комп‘ютерне тестування.

 2. Розробка навчальних та робочих програм навчальних дисциплін підвищення кваліфікації, забезпечення навчально-виховного процесу за визначеними категоріями слухачів,  впровадження новітніх форм навчання, забезпечення навчального процесу сучасними підручниками, посібниками та  методичною літературою. 

3. Науково-дослідна діяльність.

Науково-дослідна діяльність включає у себе проведення науково-дослідних робіт, написання наукових статей у фахових збірниках, участь у науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах. У науковій сфері кафедра тісно співпрацює з відділом організації науково-дослідної роботи Національного університету цивільного захисту України, Інститутом ядерних досліджень НАН України, Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту ДСНС України, Національним університетом оборони України та іншими науково-дослідними установами, ВНЗ держави. З метою наукового супроводження навчального процесу в Інституті, кафедра підготовила та видала навчальні посібники «Організація управління цивільним захистом на підприємстві, в установі та організації», «Оцінка радіаційної обстановки у випадку аварії на атомній електростанції» та «Управління цивільним захистом на місцевому рівні».

4. Навчально-методична діяльність.

Видавництво навчальних посібників, монографій, розробка методичних вказівок, методичних рекомендацій та індивідуальних завдань.

ПОЛОЖЕННЯ

    Твіт