ГоловнаПро ІнститутСтруктураКафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення
 Версія для друку
bilosh.jpg

Т.в.о.начальника кафедри

 

БІЛОШИЦЬКИЙ

Микола Васильович

кандидат хімічних наук, доцент,

старший науковий співробітник

 

Телефон: +38 (044) 428-15-14

 

Кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення є базовим структурним підрозділом Інституту, що здійснює навчальну, методичну, наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність у сфері пожежної (техногенної) безпеки та безпеки життєдіяльності. 

Основні напрями діяльності:

  1. Підготовка фахівців (надання другої вищої освіти) органів та підрозділів ДСНС України, інших міністерств і відомств, підприємств, установ та організацій освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» (заочна форма навчання, термін навчання – 1 рік 9 місяців).

Освітня діяльність здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (Серія АЕ № 636109) та сертифікату про акредитацію спеціальності «Пожежна безпека» (Серія НД-ІІІ № 1172217). Навчання здійснюється на контрактній основі.

Перший випуск фахівців чисельністю 50 осіб відбувся у 2009 році. Наступного року дипломи отримали 42 слухача, у 2011 році – 49, у 2012 році – 43, у 2013 році – 37, у 2014 році – 32, у 2015 – 45. Минулого року  – 44. Нині в Інституті за цим напрямом вчаться 38 слухача.

Державна атестація слухачів проводиться відповідно до щорічних наказів ДСНС України «Про роботу державних екзаменаційних комісій та комісій з персонального розподілу випускників навчальних закладів цивільного захисту» та ІДУЦЗ «Про організацію роботи Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) Інституту».

Наприкінці навчання слухачі складають державний екзамен, захищають дипломні проекти (роботи), присвячені розв'язанню актуальних науково-прикладних задач у сфері пожежної безпеки.

У 2016 році Інститут здійснив останній набір на вказаний освітньо-кваліфікаційний рівень.

  1. Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»відповідно до наказу МОНмолодьспорт України від 24.01.2013 р. № 48 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».

Навчання проводиться на платній основі за 108-годинною навчальною програмою, згідно з якою слухачі вивчають цикл гуманітарної підготовки, спрямований на вивчення основ суб'єктно-діяльнісного підходу в педагогіці вищої школи, та цикл фахової підготовки, спрямований на вивчення методології визначення наявності небезпек, людського чинника, ризик-орієнтованого підходу при оцінці небезпек тощо.

Можливе проведення навчання як стаціонарно, так і дистанційно.

  1. Навчання з питань пожежної безпекипосадових осіб підприємств, установ та організацій до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки; посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки та спеціальне навчання осіб, залучених до проведення занять за програмою навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки.

Навчання проводиться відповідно до пункту 16 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444, та наказу МВС України від 11.09.2014 № 935 «Про Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання».

  1. Навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів ДСНС України. Відповідно до наказу ДСНС України від 23.12.2016 № 689 "Про організацію навчання у системі післядипломної освіти ДСНС у 2017 році" в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту розпочато проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів ГУ ДСНС України в місті Києві та Київській області.

Програмою передбачено вивчення законодавчих актів з охорони праці, питань вибухобезпеки, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, профілактики та ліквідації наслідків аварій і безпеки праці в галузі.

  1. Науково-дослідна діяльністьвключає проведення науково-дослідних робіт, написання наукових статей у фахових збірниках, участь у наукових конгресах, конференціях, семінарах. У науковій сфері кафедра тісно співпрацює з відділом організації науково-дослідної роботи Національного університету цивільного захисту України, Інститутом ядерних досліджень НАН України (у 2007 році було проведено спільний науково-методичний семінар «Безпека АЕС України та перспективи розвитку атомної енергетики у державі», у 2011 році – науково-практичний семінар «25 років Чорнобильської катастрофи: минуле, сьогодення, майбутнє…», у 2016 році – науково-методичний семінар, де було презентовано випуск монографії "Наукові засади захисту населення і територій від наслідків лісових пожеж з радіаційно небезпечними факторами", присвяченої 30-й річниці Чорнобильської катастрофи), Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту ДСНС України та Інститутом технічної теплофізики НАН України, з якими проводяться спільні науково-дослідні роботи, та іншими навчальними і науковими закладами.
  2. Навчально-методична діяльність– видання навчальних посібників, монографій, розробка методичних вказівок, методичних рекомендацій, індивідуальних завдань тощо.

 

ПОЛОЖЕННЯ

    Твіт