ГоловнаВступникуМагістратура "Пожежна безпека"
 Версія для друку

Магістратура

за спеціальністю 261 "Пожежна безпека"

 у галузі знань 26 "Цивільна безпека"

Провадження освітньої діяльності в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636109, виданої 10 березня 2015 року, термін дії ліцензії до 1 липня 2019 року.

Приймальна комісія діє відповідно до «Положення про приймальну комісію Інституту державного управління у сфері цивільного захисту», затвердженого Вченою радою ІДУЦЗ.


Порядок роботи приймальної комісії :

понеділок - четвер: з 9.00 до 12.00,  та з 13.00  до 17.00 год.;

п'ятниця: з 9.00 до 12.00 та з 13.00— до 16.00 год.


Прийом заяв і документів:

з 12 липня по 30 серпня 2018 року;

фахові вступні випробування та оголошення їх результатів:

з 04 по 06 вересня 2018 року;

оприлюднення рейтингового списку вступників: 08 вересня 2018 року. до  12.00 год.  


Довідки за телефоном:

(044) 430-75-76, 430-40-18 (навчально-методичний відділ);

(044) 428-15-14 (кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення)

E-mail: iduscz.kyiv@mns.gov.ua


Під час подання заяви вступник пред'являє особисто:

документ, що засвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство");

документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви вступник додає:

копію документу, що засвідчує особу та громадянство;

копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

чотири кольорових фотокартки розміром 3 на 4 см (без головного убору, на матовому папері, без куточка - для осіб, які не є особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС, у повсякденній формі одягу - для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ІДУЦЗ.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. Сформовані справи вступників (осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС) для участі у конкурсному відборі надсилаються до приймальної комісії ІДУЦЗ поштою не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення вступного випробування.

 

Спеціальність 261 - Пожежна безпека

Вартість навчання на навчальний рік становить 7500 гривень.

Довідки за телефоном: (044) 430-75-76, 430-40-18 (навчально-методичний відділ); (044) 428-15-14 (кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення) E-mail: iduscz.kyiv@mns.gov.ua


Наказ ІДУЦЗ від 07.09.2018 № 107 "Про зарахування на навчання"


    Твіт