ГоловнаВступникуМагістратура "Публічне управління та адміністрування"
 Версія для друку

Магістратура

за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"

у галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування»

Провадження освітньої діяльності в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636109, виданої 10 березня 2015 року, термін дії ліцензії до 1 липня 2019 року.

Приймальна комісія діє відповідно до «Положення про приймальну комісію Інституту державного управління у сфері цивільного захисту», затвердженого Вченою радою ІДУЦЗ.


Прийом заяв і документів:

з 12 липня по 30 серпня 2018 року;

фахові вступні випробування та оголошення їх результатів:

з 05 по 07 вересня 2018 року;

оприлюднення рейтингового списку вступників: до 12.00 год. 08 вересня  2018 року.


Довідки за телефоном:

(044) 430-75-76, 430-40-18 (навчально-методичний відділ);

(044) 468-91-84 кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами);

E-mail: iduscz.kyiv@mns.gov.ua


Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі.

Для участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступник подає заяву в паперовій формі. Заява подається вступником особисто до приймальної комісії ІДУЦЗ та обробляється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".


Під час подання заяви вступник пред'являє особисто:

документ, що засвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство");

документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви вступник додає:

копію документу, що засвідчує особу та громадянство;

копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

чотири кольорових фотокартки розміром 3 на 4 см (без головного убору, на матовому папері, без куточка - для осіб, які не є особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС, у повсякденній формі одягу - для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ІДУЦЗ. Копії документа, що посвідчує особу, не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

 

Спеціальність 281 - Публічне управління та адміністрування

Вартість навчання на навчальний рік становить 7500 гривень.

Довідки за телефоном: (044) 430-75-76, 430-40-18 (навчально-методичний відділ); (044) 468-91-84 кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами ) E-mail: iduscz.kyiv@mns.gov.ua


Наказ ІДУЦЗ від 07.09.2018 № 108 " Про зарахування на навчання" 

 

    Твіт