ГоловнаПро ІнститутСтруктураНМЦ мережі освітніх установ цивільного захисту
 Версія для друку
Михайлов.JPG

Начальник Центру

МИХАЙЛОВ

Віктор Миколайович

кандидат наук з державного управління

Телефон: +38(044) 428-22-26

 

Науково-методичний центр мережі освітніх установ цивільного захисту (далі – Центр) є структурним підрозділом Інституту державного управління у сфері цивільного, який забезпечує виконання завдань, спрямованих на досягнення мети основних напрямів його статутної діяльності щодо організаційного та наукового-методичного керівництва навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі – навчально-методичні центри).

Структурними підрозділами Центру є:

відділ методичного керівництва та організації навчання
науково-дослідний відділ з проблем навчання населення та освітніх інноваційних технологій;
сектор моніторингу та удосконалення освітньої діяльності.

Основні напрями діяльності:


 1. Координація навчальної та науково-методичної роботи, що проводиться навчально-методичними центрами з питань функціонального навчання та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях і прояву терористичного акту.
    Проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту  здійснюється навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту, що утворюються ДСНС України спільно з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування на виконання  статті 91 Кодексу цивільного захисту України
     Відповідно до п. 3 Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту виконує функції головного навчально-методичного центру.
    Згідно з пунктом 15 Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом МВС України від 29.05.2014 № 523, Інститут здійснює організаційне та науково-методичне керівництво навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту.
  Виконання функцій головного навчально-методичного центру передбачає організаційну, навчально-методичну, наукову, консультативно-інформаційну, діагностичну діяльність, що забезпечують проведення навчально-методичними центрами функціонального навчання та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях і прояву терористичного акту.

2. Організація та проведення підвищення кваліфікації, забезпечення атестації педагогічних працівників.
   Відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту”, наказу МОН України від 06.10.2010 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників здійснюється їх атестація комісією ДСНС України та присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних звань і категорій.
   Забезпечення роботи комісії ДСНС України з атестації педагогічних працівників навчальних закладів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності областей, м. Києва здійснюється Центром. Однією з основних умов проходження чергової атестації є обов’язкове проходження педагогічними працівниками підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на п’ять років).
   Статтею 90 Кодексу цивільного захисту України передбачено підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу на базі навчальних закладів цивільного захисту.
   Відповідно до ліцензії МОН України від 10.03.2015 серія АЕ № 636109,  щорічних наказів ДСНС України щодо організації навчання у системі післядипломної освіти та затверджених встановленим порядком робочих навчальних програм для окремих категорій слухачів Центр організовує підвищення кваліфікації педагогічних працівників з числа осіб начальницького складу навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту.

3. Проведення моніторингових досліджень якості надання освітніх послуг та впровадження інноваційних освітніх технологій навчально-методичними центрами.
   Відповідно до п.8.3 Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом МВС України від 29.05.2014 № 523, Інститут здійснює моніторингові дослідження якості освітньої діяльності навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту.

   Відповідно до Статуту Інституту проведення зазначених досліджень покладено на Центр, який координує створення єдиної навчальної інформаційно-комунікаційної платформи функціонального навчання керівного складу та фахівців. Надає консультативну та методичну допомогу навчально-методичним центрам щодо впровадження інноваційних освітніх технологій. Забезпечує поширення досвіду з питань освітньої діяльності навчально-методичних центрів. Здійснює підготовку та координацію заходів, що спрямовані на підвищення ефективності навчального процесу з функціонального навчання та практичної підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

4. Науково-дослідна діяльність з питань функціонального навчання та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.
   Відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, наказу ДСНС України від 30.07.2013 № 495 «Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій» Центром проводяться наукові дослідження за напрямками організації навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, педагогіки дорослих, впровадження інноваційних освітніх технологій в практику діяльності центрів.
   Здійснюється організація та проведення семінарів, нарад, зборів, науково-практичних конференцій з питань функціонального навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.
   Налагоджується співпраця з науковими, методичними та навчальними установами і організаціями освіти і науки з питань розробки та запровадження навчальної літератури та засобів навчання з питань цивільного захисту.

5. Здійснення навчально-методичної роботи.
   Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення і удосконалення існуючих форм і видів занять з функціонального навчання.
Центром забезпечуються основні напрямки методичної роботи, зокрема стратегічного планування, удосконалення програм та планів функціонального навчання, забезпечення єдності навчального процесу тощо.
   Центром забезпечується розробка методичних рекомендацій (вказівок), монографій, навчальних підручників і посібників, навчальних програм за напрямками навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчально-методичних центрів.
   Центр проводить науково-методичну експертизу підручників,  навчальних і наочних посібників, іншої навчально-методичної літератури, підготовка висновків про надання їм рекомендацій для використання у системі навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

ПОЛОЖЕННЯ

    Твіт