ГоловнаНаукова діяльністьНауково-практична конференція
 Версія для друку

Наказ ІДУЦЗ №63  від 31.05.2017  "Про організацію в Інституті науково-практичної конференції" (Додаток 1; додаток 2; додаток 3)

ДСНС білий фон.jpg ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ     ІДУЦЗ на фоні.jpg

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯУ СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

ЗАПРОШЕННЯ

 Шановні колеги!

 

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції «Цивільний захист України: сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку», що відбудеться 16 травня 2018 року в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту (м. Київ, вул. Вишгородська, 21).

 

Наукові напрями Конференції

 1. Виконання основних заходів цивільного захисту в сучасних умовах.
 2. Безпека життєдіяльності, пожежна та техногенно-екологічна безпека.
 3. Надання домедичної допомоги: у бойових умовах (тактична медицина) та при надзвичайних ситуаціях в умовах мирного часу.
 4. Наукове та методичне забезпечення підготовки керівних кадрів та фахівців у сфері цивільного захисту. Актуальні проблеми запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення техногенної, пожежної та екологічної безпеки.
 5. Інноваційні технології в освітньому просторі підготовки фахівців у сфері цивільного захисту.
 6. Навчання населення та освітні інформаційні технології.

 

Організаційний комітет запрошує до активної участі у конференції та співпраці!

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 21, тел. 430-06-15.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

Для участі у роботі Конференції просимо до 15 березня 2018 року надіслати матеріали на електронну пошту nauka.iducz@mns.gov.ua  (з приміткою «на Конференцію»):

Тези (ім’я файлу включає прізвище автора українською мовою) мають бути набрано на комп’ютері (редактор Microsoft Word 2003). Обсяг тез, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями (14 кеглем) тощо не повинен перевищувати 3 стор. формату А4. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервалу; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Абзац з відступом – 1,25 см.

Ілюстративний матеріал має відповідати наступним вимогам: графіки та діаграми зроблено у Microsoft Graph або Microsoft Excel; написи та підписи подано українською мовою; формули належним чином оформлено та зроблено у Microsoft Equation 3.0. і наступних версіях; ілюстрації записано у форматі .tiff або .jpg, .eps, .jpeg, .bmp, .png, .gif з роздільною здатністю 300 dpi, написи на ілюстраціях і підписи до них подано українською мовою. Малюнки з Інтернету не приймаються.

Підписи під рисунками і заголовки таблиць мають бути оформлено згідно з ДСТУ 3008-2015. Скорочення і умовні позначки повинні відповідати діючим міжнародним стандартам. Літерні позначки, що входять до формул, повинні бути розшифровано із зазначенням одиниць виміру. Чисельні дані, за винятком загальновідомих величин, повинні супроводжуватись посиланнями на першоджерело. Нумерація формул наскрізна (номер вказується у круглих дужках коло правої границі тексту). Формули відокремлюються від тексту порожніми рядками зверху і знизу. Таблиці і рисунки відокремлюються від основного тексту порожніми рядками.

 

        Участь у Конференції безкоштовна.

Структура тез доповідей

 1. Прізвище та ініціали авторів.
 2. Назва доповіді.
 3. Постановка проблеми.
 4. Виклад основного матеріалу.
 5. Висновки.

      Цитована література.

 

Тези публікуються в авторській редакції. При невиконанні вимог оформлення матеріалів рукопис не приймається до друку. Відповідальність за зміст та достовірність наданих матеріалів несуть автори публікацій.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання____________________________________________________

Організація (установа)______________________________________________________________

Посада______________________________________________________________________________

Передбачувана форма участі:

Тематична рубрика_______________________________________________________________

Назва доповіді___________________________________________________________________

Телефон__________________________________________________________________________

E-mail____________________________________________________________________________

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

    Твіт