Головна{#TITLE#}Навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій з питань пожежної безпеки.
 Версія для друку
Навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій з питань пожежної безпеки

ГРАФІК

проведення навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій з питань пожежної безпеки

в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту

у I семестрі 2018/2019 навчального року

 

Місяці

Термін проведення

жовтень 2018 р.

18 – 19.10.2018 р.;

листопад 2018 р.

15 – 16.11.2018 р.;

грудень 2018 р.

13 – 14.12.2018 р.;

 

Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій передбачає підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань, вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва, ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння.

Метою навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій є послідовне підвищення рівня знань та умінь посадових осіб з питань пожежної безпеки.

Зміст навчального матеріалу програми розкриває причини виникнення пожеж, пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів, основні заходи забезпечення пожежної безпеки, форми та засоби сповіщення про пожежу, характеристику та порядок використання протипожежного устаткування та інвентарю, рекомендації щодо дій під час пожежі та після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів, відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Основними формами навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій є лекції, практичні заняття та самостійна робота. Так, з загального обсягу 16 годин, встановлених для вивчення матеріалу, на лекції призначено – 8 навчальних години, на практичні заняття – 4 години, самостійна робота – 2 години, диференційний залік – 2 години.

На практичних заняттях у слухачів формуються навички самостійної роботи. При проведенні практичних занять слухачі навчальної групи можуть розподілятися на підгрупи і працювати окремо під керівництвом двох викладачів.

Заключним етапом навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій є диференційний залік, метою якого є перевірка знань, здобутих слухачами, їх уміння самостійно працювати з навчальною та довідковою літературою.

 
Посилання на робочу навчальну програму або на тематичний план

 

Інформація про контактну особу

Монастирецький Вадим Вікторович

(викладач-методист навчально-методичного відділу)

тел. (044) 430-75-76

е-mail: [email protected]

 
Білошицький Микола Васильович

(т.в.о. начальника кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення)

тел. (044) 428-15-14

    Твіт