ГоловнаОсвітня діяльністьНавчання з питань охорони праці
 Версія для друку

Умови та безпека праці, їх стан та поліпшення – самостійна і важлива задача соціальної політики сучасної промислово розвинутої держави. Безпека робіт на виробництві великою мірою залежить від рівня підготовки спеціалістів з правових та організаційних питань охорони праці та уміння реалізації заходів зі створення умов праці, які відповідають сучасним вимогам.

Одним з основних напрямків забезпечення діяльності пожежно-рятувальних підрозділів є охорона праці, що сприяє створенню безпечних умов для їх підтримки в постійній оперативній готовності до виконання поставлених перед ними задач.

Відповідно до закону України "Про охорону праці", наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 та Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, зареєстрованої у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці від 16.05.2016 № 76-16-32-к та наказу ДСНС України від 23.12.2016 № 689 «Про організацію навчання у системі післядипломної освіти ДСНС у 2017 році» Інститут державного управління у сфері цивільного захисту розпочав проводити навчання з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці в Інституті здійснюється на базі кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення.            До проведення навчальних занять можуть залучатися науково-педагогічні, наукові працівники Інституту, а також фахівці даної галузі з інших установ за умовами строкового трудового договору, які пройшли відповідне навчання.

Навчання здійснюється за робочими програмами, затвердженими у встановленому порядку.

Інститут проводить навчання на безоплатній основі посадових осіб органів і підрозділів ДСНС відповідно до щорічних наказів ДСНС України "Про організацію навчання у системі післядипломної освіти ДСНС України" та окремих доручень Голови ДСНС України.

Навчання здійснюється відповідно до робочих навчальних програм та може проводитись за денною, дистанційною, очно-дістанційною (змішаною) та індивідуальною формами навчання.При проведенні навчання використовуються як традиційні методи, так і сучасні, а також застосовуються технічні засоби навчання: аудіовізуальні, інтерактивні, комп'ютерні навчально-контрольні системи, комп'ютерні тренажери тощо.

Формою перевірки знань слухачів є тестування, яке проводиться комісією з перевірки знань за допомогою технічних засобів. Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

 

    Твіт