ГоловнаНаукова діяльністьНормативно- правова база
 Версія для друку

1. ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1.1. Закон України “Про освіту”

 1.2. Закон України “Про вищу освіту”

 1.3. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

 1.4. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу”

 1.5. Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”

 1.6. Закон України “Про інноваційну діяльність”

 1.7. Закон України “Про науково-технічну інформацію”

 1.8. Закон України “Про екологічну експертизу”

 2. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

3. ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 3.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.98 N 469 “Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ”

3.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309 “Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”

3.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”

3.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1149 “Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента”

3.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра”

3.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 р. N 162 “Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій”

3.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 494 “Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи”

3.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03 2004 № 257 “Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

3.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. N 1475 “Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників”

3.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”

3.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 1180 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами”

3.12  ПКМ України від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої  освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих  навчальних закладах (наукових установах).

3.13 ПКМ України від 19 серпня 2015 р. № 656 „Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту”.

 

4. НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 4.1. Наказ МОН України від 01 червня 2006 р. N 422 “Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації”

4.2. Наказ МОН України від 14 вересня 2011 N 1057 “Про затвердження Переліку наукових спеціальностей”

4.3. Наказ МОН України від 07 серпня 2002 року № 450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”

4.4. Наказ МОН України від 27 жовтня 2008 № 977 “Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій”

4.5. Наказ МОН України від 01 червня 2013 року № 665 “Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів”

4.6. Спільний наказ МОН, Мінфін, Мінеконом України від 01.12.2003 № 798/657/351 “Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами”

4.7 Наказ МОН України від 06 листопада 2015 року № 1151 “Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року  № 266” (Додатки: 1, 2, 3, 4)

4.8 Наказ МОН України від 05.10.2015 № 1005 „Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)”

 

5. НАКАЗИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 5.1. Наказ ДСНС України № 495 від 29.07.2013 "Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в ДСНС України" (Положення, додаток 1, додаток 2, додаток 3)  

 

 ПЛАНИ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

План заходів щодо реалізації Закону України від 26 листопада 2015 р. № 848-VІІІ
«Про наукову і науково-технічну діяльність».

П Л А Н

наукової і науково-технічної діяльності Інституту державного управління у сфері цивільного захисту на 2017 рік

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ініціативних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

Інституту державного управління у сфері цивільного захисту  на 2017 рік

    Твіт