ГоловнаОстанні новини13 Лютого, 2019р.
 Версія для друку

НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області. Нові вимоги до викладання у сфері підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту

Опубліковано: 13.02.2019, 16:39

Вирішення проблеми викладання у сфері підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту, підготовки фахівців якісно нового рівня потребує удосконалення навчального процесу шляхом пошуку та впровадження нових технологій навчання. Традиційні методи навчання, розраховані на відносно стабільну навчальну інформацію, на сучасному етапі є малоефективними.

Функціональне навчання покликане актуалізувати функціональну компетенцію особи за штатною посадою з урахуванням покладених на неї обов’язків з організації та здійснення заходів цивільного захисту.

Задоволення потреб особи у функціональному зростанні з питань цивільного захисту відбувається без підвищення її фахової кваліфікації за спеціальністю і не може розглядатися, як альтернатива встановленим видам і формам післядипломної освіти для певної галузі знань або посад державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, персоналу суб’єктів господарювання.

Обсяг інформації у вивченні матеріалу досить великий і потребує від слухачів вміння орієнтуватися у великій кількості як міжнародних документів, так і в законодавчих актах України, що регламентують і регулюють питання організації захисту здоров’я і життя працюючих та порядок дій в обставинах надзвичайних ситуацій, стихійних, екологічних лих, техногенних аварій і катастроф та їх короткотермінових та тривалих наслідків, порятунку людей та матеріальних цінностей. Існує небезпека поринути у вивчення вимог міжнародних та загальнодержавних керівних документів і залишити поза увагою реалізацію практичних питань.

Аналіз педагогічної літератури переконує в недостатній ефективності традиційного типу навчання через традиційний метод організації викладання.

Одним із шляхів удосконалення навчального процесу є ширше використання суто практичних методів навчання. Це обумовлено тим, що традиційні (пояснювальні, ілюстративні, репродуктивні) методи не забезпечують належного творчого розвитку здібностей слухачів Центру.

Новим видом навчальних занять у поточному році є класно-групові заняття, які поєднують у своїй структурі детальний розгляд теоретичних положень навчальної теми, формування первинних умінь їх практичного застосування та контроль засвоєння і закріплення вивченого матеріалу. Вони відрізняються нестандартною структурою проведення, що умовно в себе включає актуалізацію та корекцію опорних знань слухачів, сприймання та усвідомлення слухачами нового навчального матеріалу, практичне застосування отриманих знань посередництвом пробних робіт за зразком, інструкцією чи заздалегідь підготовленою технологічною (операційною) картою, узагальнення і систематизацію знань.

Під час класно-групового заняття викладач поетапно подає новий матеріал з теоретичних питань, супроводжує його демонстрацією підготовлених презентацій з використанням мультимедійної техніки, плакатів, діаграм, схем, текстових або графічних зображень, відео, звукозаписів та показом натурних зразків, діючих моделей і макетів.

У подальшому із залученням слухачів до активної роботи та широкого поєднання їх індивідуальної й групової роботи викладачем організовується обговорення навчального матеріалу з виконанням практичних завдань (графіки, схеми, розрахунки тощо) з наданням слухачам необхідних пояснень та рекомендацій, ставляться перед ними контрольні питання, заслуховуються їхні відповіді з метою здійснення контролю рівня засвоєння навчального матеріалу та спрямування самостійної роботи слухачів за розглянутою темою.

При проведенні класно-групових занять викладачем з урахуванням специфіки навчального матеріалу та можливостей використання засобів навчання обираються словесні методи (розповідь, бесіда, пояснення), наочні методи (ілюстрування, демонстрування), презентаційний метод, практичні методи (практична робота, творчі рекомендації).

Сприятимуть якісному засвоєнню слухачами знань тексти навчальних курсів, побудовані як навчальний посібник. В них викладається відповідно до затвердженої робочої навчальної програми теоретичний та практичний матеріал із навчальними завданнями.

Теоретичний матеріал викладається у розмовному стилі, містить ілюстративний і табличний матеріал.

Практичний матеріал - це приклади з практичного застосування теоретичного матеріалу, практичні завдання та алгоритми їх розв’язання, перелік контрольних питань для самоперевірки.

Текст навчального курсу розглядається та схвалюється на засіданні педагогічної ради Центру.

Ставлення педагогів до таких нововведень неоднозначне. Зрозуміло, що це потребуватиме відведення більшої кількості робочого часу викладача для відпрацювання нового виду документів.

Сутність запропонованих змін полягає в тому, що ми відходимо від установи, де напихають теоретичними знаннями, і стаємо навчальним закладом, що формує компетентності, потрібні для виконання певних обов’язків у галузі цивільного захисту.

DSC_0045.jpgDSC_0008.jpg


   
Останні новини
20 Лютого12:20 НМЦ ЦЗ та БЖД Волинської області. Науково-методична рада з питань ЦЗ та БЖД на Волині
19 Лютого16:45 НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області. Інструктивно-методичні заняття – ефективна форма вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників навчально-методичного центру
19 Лютого16:42 НМЦ ЦЗ та БЖД Одеської області. Організація та проведення заходів цивільного захисту в базовому (опорному) закладі освіти
19 Лютого14:34 НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області. Засідання педагогічної ради Центру
19 Лютого12:13 НМЦ ЦЗ та БЖД Донецької області. Заради безпеки людини
18 Лютого09:46 НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області. Функціональне навчання керівного складу підприємств міста Запоріжжя
15 Лютого14:06 НМЦ ЦЗ та БЖД Херсонської області. Навчено працівників, які залучаються до проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на Новокаховських міських курсах
15 Лютого14:02 НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області. Що може бути ціннішим за здоров’я й життя дитини?
15 Лютого12:21 НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області. Відкрите заняття на обласних та міста Запоріжжя курсах удосконалення керівних кадрів І категорії
13 Лютого16:39 НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області. Нові вимоги до викладання у сфері підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту
11 Лютого10:16 НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області. Семінар-нарада з посадовими особами з питань цивільного захисту закладів освіти
8 Лютого12:21 НМЦ ЦЗ та БЖД Херсонської області. Заняття з питань цивільного захисту в «Школі гуманітарної праці» Херсонської обласної ради
8 Лютого10:47 НМЦ ЦЗ та БЖД Волинської області. Безпека дітей – справа дорослих
8 Лютого10:44 НМЦ ЦЗ та БЖД Волинської області. Навчатися, щоб знати, знати, щоб діяти…
8 Лютого10:33 НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області. Здоров'я та життя дитини – найвища цінність Нової української школи
Останні новини