Головна{#TITLE#}План
 Версія для друку

Тематичний план

№ заняття

Назва теми

Усього

годин

Аудиторні години

СР

У тому числі

Лекції

ПЗ

1.      

Основи законодавства України про охорону праці

2

2

2.      

Організація роботи з охорони праці

4

2

2

3.      

Вибухонебезпека виробництва та вибухозахист

2

2

4.      

Пожежна безпека

6

2

5.      

 

2

2

6.      

Електробезпека

2

2

7.      

Гігієна праці та виробничої санітарії. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь і захворювань

4

2

2

8.      

Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку

4

2

9.      

2

10.  

Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій

6

2

11.  

 

2

2

12.  

Безпека праці в галузі

8

2

13.  

2

14.  

2

2

15.  

Тестування

2

2

 

Всього за програмою годин

40

20

10

10

 Примітка: Л – лекція; ПЗ – практичне заняття, СР – самостійна робота

 

    Твіт