Головна{#TITLE#}Керівники ЦОВВПлан
 Версія для друку

Тематичний план

№  заняття

Шифр та назва теми

Всього, годин

Аудиторні заняття, годин

СР, годин

Л

ПЗ

1

МВ. Мета та завдання підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців ЦЗ.

2

 

2

 

 

2

РН-1.1. Надзвичайні ситуації та загрози їх виникнення.                                                                            

2

2

 

 

3

ЗН-1.1. Єдина державна система цивільного захисту та її складові.

2

2

 

 

4

 РН-2.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

2

2

 

 

5

ЗН-1.2. Міжнародне гуманітарне право та співробітництво у сфері цивільного захисту.

2

2

 

 

6

ЗН-2.1. Оповіщення про загрозу або виникнення НС. Інформування у сфері цивільного захисту.

2

 

2

 

7

ЗН-2.2. Радіаційний та хімічний  захист населення і територій.

2

 

2

 

8

ЗН-2.3. Інженерний захист населення і територій.

2

 

2

 

9

ЗН-2.5. Медичний та біологічний захист. Медицина катастроф.

2

 

2

 

10

ЗН-2.4. Евакуаційні заходи мирного та воєнного часу та їх реалізація.

2

 

2

 

11

ЗВ-1.1.1. Координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту.

2

 

2

 

12

 РВ-2.1.1. Реагування на НС та ліквідація їх наслідків силами  ЄДСЦЗ.

2

 

2

 

13

ПН-3.1. Основи управління та планування заходів цивільного захисту у разі надзвичайних ситуацій

2

2

 

 

14

ПН-2.2. Організація забезпечення протипожежних заходів.

2

 

2

 

15

ПН-1.1.1. Повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту.

2

 

2

 

16

ЗН-2.6. Психологічний захист населення.

2

2

 

 

17

 ПВ-2.1.1. Психологічне забезпечення діяльності органів управління та сил ЄДСЦЗ.

2

 

2

 

18

ПН-2.1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту

2

 

2

 

19

ПН-2.3. Основи надання домедичної допомоги.

2

 

2

 

20

ПВ-3.1.1. Дії органів управління ЄДСЦЗ при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2

 

2

 

21

ПВ-3.2.1. Права і обов’язки керівника робіт та організація роботи штабу з ліквідації наслідків НС державного рівня.

2

 

2

 

22,

23

ПВ-3.3.1. Розробка варіанту управлінського рішення керівника центрального або місцевого органу виконавчої влади на організацію заходів та виконання робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та її наслідків.

4

 

4

 

24

ПВ-1.1.1 Реалізація центральними і місцевими органами виконавчої влади своїх повноважень у сфері цивільного захисту

2

 

2

 

25

РВ-1.1.1.Шляхи підвищення стійкості функціонування галузей економіки України в НС.

2

 

2

 

 

Підготовка індивідуальних завдань (модульних та випускних робіт)

18

 

 

18

26

Вихідне тестування. Захист випускних робіт

2

 

2

 

27

Круглий стіл (за обраною темою)

2

 

2

 

Всього за програмою:

72

12

42

18

 

    Твіт