Головна{#TITLE#}План
 Версія для друку

Тематичний план

№ з/п

Назви складових програм, модулів

Загальна кількість  годин

 

Розподіл часу на аудиторні заняття і самостійну роботу

Л

(год.)

ПЗ

(год.)

СР

(год.)

1

2

3

4

5

6

1

ЗН 1.3. Актуальні питання проходження державної служби. Професіоналізація державної служби.

2

2

-

-

 

ЗН 1.1. Державне управління. Принципи державного управління, механізми їх прояву і використання

2

-

-

2

 

ЗН 1.2. Нормативно-правове забезпечення реформи державної служби в Україні

2

-

-

2

 

ЗН 1.4. Шляхи підвищення ефективності діяльності центрального апарату та територіальних органів управління ДСНС України

2

-

-

2

 

ЗН 2.1. Конституційні засади проведення адміністративної реформи в Україні

2

-

-

2

 

ЗН 2.2. Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

2

-

-

2

2

ЗВ 1.1. Управління персоналом в контексті модернізації державної служби

4

2

-

2

 

ЗВ 1.2. Етика державного службовця

2

-

-

2

3

ФН 3.1. Шляхи підвищення ефективності роботи державного службовця

4

2

 

2

 

ФН 3.2. Ергономіка робочого місця, режим праці й відпочинку. Охорона праці.

2

-

-

2

4

ЗН 7.4. Професійно-етичні вимоги до поведінки представників органів державної влади. Етика та етикет керівника.

4

2

-

2

5

ЗН 3.1. Сутність поняття “корупція”, зміст корупційних діянь. Нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з корупцією. Передумови виникнення корупції

2

2

-

-

6

ЗН 3.2. Особливості боротьби з корупцією: проблеми запобігання проявам корупції, відповідальність за корупційні діяння. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією

2

2

-

-

 

ЗН 3.3. Питання звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування про  боротьбу з корупцією

2

-

-

2

 

ЗН 4.1. Державна економічна політика і механізм її формування

2

-

-

2

 

ЗН 4.2. Фінансова політика держави і фінансовий механізм. Бюджет і бюджетний устрій України

2

-

-

2

 

ЗН 5.1. Концептуальні засади та сутність соціальної і гуманітарної політики держави

2

-

-

2

 

ЗН 5.2. Конституційні й законодавчі засади здійснення соціальної і гуманітарної політики

2

-

-

2

7

ЗН 5.3.  Людина і громадянин у системі державного управління

2

2

-

-

 

ЗН 5.4. Соціальна політика і соціальна робота

2

-

-

2

8

ЗН 7.1. Групова діяльність у системах управління. Психологічний клімат. Психологія ділового спілкування

4

2

-

2

9

ЗН 7.2. Психологічні основи ефективного управління

4

2

-

2

10

ЗН 7.3. Управління конфліктами. Комунікації,  ділове спілкування

2

2

-

-

11

ЗН 7.3. Управління конфліктами. Комунікації,  ділове спілкування

4

-

2

2

 

ЗН 7.5. Форми ділового спілкування

2

-

-

2

12

ФН 1.1. Характеристика та добір кадрів для державної служби. Планування кар’єри державного службовця.

6

-

2

4

13

ЗВ 1.3. Керівництво і лідерство в державному управлінні

4

2

-

2

14

ФН 1.2. Психологічний аудит персоналу. Форми і методи роботи з персоналом

6

-

2

4

 

ФН 1.3. Комунікації, ділове спілкування та управління конфліктами в колективі

4

-

-

4

15

ЗВ 1.4. Мотиваційний аспект професійної діяльності державного службовця

4

-

2

2

16

ФН 3.3. Особистісне зростання державного службовця.

6

-

2

4

17

ФН 3.4. Тайм-менеджмент у роботі державного службовця.

6

-

2

4

18

ФН 2.1.Управлінські рішення, їх ознаки та особливості. Управлінське рішення як складова системи управління якістю органу виконавчої влади

8

2

-

6

19

ФН 2.2.  Методологічні та організаційні основи менеджменту. Методи і моделі прийняття управлінських рішень

8

2

-

6

20

ФН 3.6. Українське ділове мовлення. Технологія роботи з документами.

6

-

2

4

21

ФН 3.7. Інформаційне забезпечення державного управління і державної служби.

4

-

2

2

 

ФН 3.5. Робота із зверненнями громадян.

4

-

-

4

22

ЗВ 1.5. Ораторське мистецтво. Управлінська риторика.

4

-

2

2

23

ФВ 1.1. Взаємодія із засобами масової інформації. Взаємодія з Урядовим контактним центром.

6

-

2

4

24

ФВ 1.2. Підготовка до публічного виступу. Інтерв’ю засобам масової інформації.

6

-

2

4

25

ГВ 1.1. Формування та реалізація державної політики у сфері цивільного захисту

6

2

-

4

26

ГВ 1.2. Правове забезпечення у сфері цивільного захисту. Положення про ДСНС України

4

2

-

2

 

ГВ 2.1. Природні і техногенні загрози та заходи щодо їх усунення і мінімізації.

2

-

-

2

 

ГВ 2.2. Єдина державна система цивільного захисту. Склад та основні завдання сил цивільного захисту.

2

-

-

2

 

ГВ 2.3. Здійснення управління відповідною територіальною (функціональною) підсистемою запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

2

-

-

2

 

ГВ 3.1. Основні заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2

-

-

2

27

ГВ 3.2. Інформування про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації.

2

2

-

-

28

ГВ 3.3.Інженерний захист територій

4

-

2

2

29

ГВ 3.4.Забезпечення та проведення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

4

2

-

2

30

ГВ 3.5.Радіаційний та хімічний захист населення і територій.

4

-

2

2

31

ГВ 3.6.Медичний та біологічний захист. Медицина катастроф.

4

-

2

2

32

ГВ 3.7.Домедична допомога

2

-

2

-

33

ГВ 3.7.Домедична допомога

2

-

2

-

34

ГВ 3.7.Домедична допомога

2

-

2

-

35

ГВ 3.8.Психологічне забезпечення заходів цивільного захисту

4

-

2

2

 

ГВ 3.9.Створення фінансових та матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

2

-

-

2

36

ГВ 3.10.Реагування на надзвичайні ситуації

4

2

-

2

37

ГВ 3.11.Підготовка населення до дій при виникненні надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.

4

2

-

2

38

ЗН 6.1.Міжнародна безпека. Правові засади та принципи боротьби з тероризмом. Сучасна класифікація тероризму

4

-

2

2

 

ЗН 6.2.Державна політика у сфері євроатлантичної інтеграції України

2

-

-

2

 

Проміжний контроль (реферат)

4

-

-

4

 394041

Підсумковий контроль – захист випускної кваліфікаційної роботи

6

-

6

-

 

Всього годин за програмою

216

38

44

134

                       

Примітка: Л – лекція; ПЗ – практичне заняття, СР – самостійна робота

    Твіт