Головна{#TITLE#}Навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій з питань пожежної безпеки.План
 Версія для друку

Тематичний план

Тема

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

Заходи пожежної безпеки на підприємстві, в установі, організації

4

2

2

2.

Заходи пожежної безпеки на робочому місці

2

2

3.

Сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони

2

2

4.

Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок їх використання під час пожежі

2

2

5.

Дії під час пожежі

2

2

6.

Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки

2

2

Диференційний залік

2

Всього:

16

8

4

2

 

    Твіт