ГоловнаНаукова діяльністьПріоритетні напрямки наукових досліджень
 Версія для друку

1. Нормативно-правове забезпечення сфери цивільного захисту

 

Індекс проблеми

Проблема

Питання, що розглядаються в рамках проблеми

1.1.

Розроблення та удосконалення нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.

Вивчення та удосконалення механізмів нормативно-правового забезпечення сфери цивільного захисту, у тому числі стосовно підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, діяльності навчально-методичних установ сфери цивільного захисту.

Розроблення стандартів освіти з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Розроблення стандартів з первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації для потреб служби цивільного захисту та аварійно-рятувальних служб.

2. Система підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту

2.1.

Підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців ЦОВВ, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту.

Вивчення механізмів запобігання виникненню НС, як комплексу правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення НС з метою недопущення їх переростання у НС або пом'якшення її можливих наслідків.

Дослідження шляхів та механізмів удосконалення державної політики у сфері цивільного захисту. Організація якісної підготовки керівних кадрів та фахівців цивільного захисту та навчання населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Вивчення та вдосконалення системи забезпечення інженерного захисту населення і територій, радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту.

Дослідження процесів управління заходами і діями сил цивільного захисту.

2.2.

Створення і розвиток методик і підходів щодо освоєння слухачами практичних навичок та умінь застосування у повсякденної діяльності теоретичних, експериментальних, методологічних, технічних, технологічних основ забезпечення сталого функціонування системи цивільного захисту

Аналіз та узагальнення існуючих методів та підходів у напрямі забезпечення сталого функціонування системи цивільного захисту.

Аналіз небезпечних факторів та методик оцінок ризику на окремому об'єкті або в регіоні з метою мінімальної можливості виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф та інших небезпечних явищ.

Визначення критеріїв для прийняття управлінських рішень про заходи захисту населення в разі виникнення надзвичайної ситуації.

Розроблення навчальних завдань, навчально-методичних та довідкових матеріалів що сприяють засвоєнню слухачами практичних навичок та умінь у напрямі забезпечення сталого функціонування системи цивільного захисту.

2.3.

Вдосконалення системи підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців з цивільного захисту.

Розробка концепцій щодо провадження освітньої діяльності з урахуванням потреб сьогодення; розробка навчальних, навчально-методичних посібників (підручників), навчально-методичних матеріалів, тестових завдань, навчального програмного забезпечення; написання монографій з актуальних наукових проблем прикладного характеру.

3. Забезпечення техногенної та пожежної безпеки об’єктів та населених пунктів

3.1.

Фундаментальні, прикладні та пошукові дослідження з проблем пожежної та техногенної безпеки.

Дослідження видів загроз та їх моніторинг; дослідження можливостей і шляхів удосконалення методології і методів пожежної та техногенної небезпеки будівель і споруд; теоретичні основи і методи обґрунтування протипожежного нормування, вимог пожежної та техногенної безпеки у галузі будівництва та експлуатації будівель та споруд, дослідження вогнестійкості будівельних конструкцій; дослідження пожежної небезпеки речовин, матеріалів, виробів, технологічних процесів; розробка фізичних, математичних й комп'ютерних моделей, створення інженерних розрахункових методик.

4. Функціонування та розвиток мережі територіальних курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

4.1.

Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи, навчання та проживання, працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Вивчення та розроблення науково обґрунтованої програмної та навчально-методичної бази з організації навчання населення з питань цивільного захисту.

Розроблення програм з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Розроблення та обґрунтування рекомендацій з формування професійних навичок працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

4.2.

Діяльність навчально-методичних установ сфери цивільного захисту.

Вивчення та вдосконалення умов для організації та проведення функціонального навчання керівних кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, координації та методичного супроводу навчальних закладів та інших суб'єктів господарювання, які проводять навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, професійно-технічного навчання для потреб органів і підрозділів цивільного захисту.

Розроблення рекомендацій з удосконалення форм і методів роботи навчально-методичних установ сфери цивільного захисту. Забезпечення якісної безперервної освіти педагогічних та науково-педагогічних працівників у галузі цивільного захисту.

5. Державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту

5.1.

Підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій, керівників державних підприємств, установ та організацій МНС України

Дослідження основ теорії, історії державного будівництва, державного управління та державної служби в Україні.

Вивчення нормативно-правового забезпечення державного управління та державної служби, гуманітарної та соціальної політики України, соціальних та психологічних аспектів державного управління, засад соціального захисту громадян України від наслідків надзвичайних ситуацій.

Розроблення ефективних технологій щодо формування нової генерації державних службовців з урахуванням стандартів Європейського союзу.

Дослідження інноваційних підходів до розвитку регіонів.

Удосконалення системи управління медичним захистом за умов надзвичайних ситуацій.

Розроблення рекомендацій щодо удосконалення територіальної (функціональної) підсистеми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, системи підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Вивчення змісту основних заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Удосконалення організації міжнародного співробітництва України у сфері цивільного захисту.

Розроблення навчальних посібників, навчальних матеріалів для забезпечення навчального процесу.

5.2.

Науково-методологічні підходи до вивчення проблем державного управління у сфері цивільного захисту

Дослідження умов функціонування органів державного управління та застосування сил і засобів цивільного захисту.

Вивчення існуючих та розроблення перспективних науково-методологічних підходів до оцінювання дій органів державного управління та сил цивільного захисту в умовах виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Розроблення рекомендацій щодо удосконалення форм і методів роботи органів державного управління та способів застосування сил цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій.

5.3.

Забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки діяльності державного управління у сфері цивільного захисту

Створення та розвиток інформаційних систем, ресурсів, комп’ютерних мереж та інформаційних технологій.

Удосконалення, застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері цивільного захисту для забезпечення функціонування органів державної влади, установ, організації.

Дослідження інформаційного забезпечення державного управління у сфері цивільного захисту.

 

    Твіт