ГоловнаБібліотекаПро бібліотеку
 Версія для друку
IMG_72161.jpg

 

 

ЗАВІДУВАЧ  БІБЛІОТЕКИ -

Опанасенко Світлана Василівна

Контактна інформація:

 Тел. (044) 430-02-85

e-mail: libraryIDUCZ@ukr.net

 

 

 

Бібліотека Інституту державного управління у сфері цивільного захисту є бібліотечно-бібліографічним, культурно-просвітницьким підрозділом навчального закладу. Її  діяльність призначена забезпечувати співробітників та слухачів Інституту спеціальною технічною літературою за напрямами освітньої та наукової діяльності Інституту.

Формування фонду проводиться відповідно до профілю Інституту та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Створено і підтримується фонд електронних документів навчально- методичного забезпечення дисциплін на платформі «УФД -Бібліотека».

Сьогодні пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є забезпечення вільного доступу до інформації, достовірність якої адмініструється програмними продуктами. Її діяльність головним чином спрямована на виконання стратегічних освітньо-виховних завдань із використанням сучасних електронних технологій.

На території бібліотеки діє зона бездротового доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi.

 

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД

 

Якісне інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів вищого навчального закладу полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Фонд бібліотеки представлений науковою, навчально-методичною літературою відповідно до галузевого використання, енциклопедіями, словниками, довідковими посібниками, художньою літературою.

 

Загальний  бібліотечний фонд складає 11499  екземпляри облікових одиниць

Навчально- методична література

8733 екземпляри

 

Художня література

2354 екземпляри

 

Значну роль у забезпеченні навчального та наукового процесів Інституту  відіграють періодичні видання. Публікації у періодиці здатні задовольнити інформаційні, наукові, загальноосвітні та інші потреби користувачів бібліотеки.

Перелік періодики щороку оновлюється.

На 2018 рік проведено передплату ЗМІ кількістю 18 найменувань, з них 6 підписних видань - фахові.

Назва

1.

"Освіта України" (укр.)(Г)

Газета  «Освіта України» щотижневевидання, єдине офіційне друковане видання Міністерства освіти і науки України. Заснована у 1996 році.

2.

"Урядовий кур‘єр" (Г)

Газета "Урядовий кур'єр" — щоденне видання центральних органів виконавчої влади України.

3.

"Вісник Національної академії державного управління при Президентові України" (укр.)

4.

"Безпека життєдіяльності"  (Ж)

Журнал висвітлює питання організації безпеки життєдіяльності в навчально-виховних закладах, установах, організаціях. Надає офіційну інформацію Міністерства освіти і науки України та Державної служби України  надзвичайних ситуацій з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, надзвичайних ситуацій, побутового травматизму.

5. "Вища освіта України" (укр.)
теоретичний та науково-методичний журнал. Містить матеріали з проблем організації та розвитку вищої освіти в Україні, методології і методики освітнього процесу, висвітлює моделі освіти і навчання в зарубіжних країнах.
6.

"Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України"(укр.)

 Єдине офіційне видання МОН України. Друкуються рішення колегії, накази, типові навчальні плани, рекомендації та коментарі з питань вищої, професійної, середньої, початкової, дошкільної та поза­шкільної освіти.
Виходить 12 разів на рік
7.

"Післядипломна освіта в Україні "( ж.)

Міжгалузевий науково-освітній журнал «Післядипломна освіта в Україні» (головний редактор — В. В. Олійник) — це фахове видання, яке порушує актуальні питання теорії і практики неперервної освіти, освіти упродовж життя, сприяє можливості широкого обговорення досвіду реформування, визначення спільних завдань, консолідації зусиль навколо найактуальніших проблем освіти дорослих.
 

8.

"Пожежна та техногенна безпека"

(укр., рос.) - функціонування пожежно-рятувальної служби, добровільного пожежного товариства, відомчої та сільської пожохорони, ветеранських організацій, наукові дослідження, бюлетень держреєстру нормативно-правових актів, коментарі, плакати й рекомендації з питань пожежної та техногенної безпеки. 

Робота рятувальної служби, нормативні документи
9

«Надзвичайна ситуація +»  (Ж)

10

"Охорона праці і пожежна безпеки" (Ж)

11.

«Аспекти публічного управління»

(Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

12.

"Економічний часопис-ХХІ"

Загальноукраїнський науковий фаховий журнал

13.

«Ефективність державного управління»

(Львівський  регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

14.

"Проблемы управления" (Минск)

(Академія управління при Президентові Республіки Білорусь)

15.

«Вісник НУЦЗ України» 

Національний університет цивільного захисту України

16.

«ДОВІДНИК КАДРОВИКА» + «ДОВІДНИК КАДРОВИКА. СПЕЦВИПУСК»

17.

Юридична практика. Законодавство. Право

18.

Комплект «Бюджетна бухгалтерія» + «Оплата праці»

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

    Твіт