ГоловнаОсвітня діяльністьЕлектронна бібліотекаПро бібліотеку
 Версія для друку
DSC05158.JPG

 

 

ЗАВІДУВАЧ  БІБЛІОТЕКИ -

Опанасенко Світлана Василівна

Контактна інформація:

 

Тел. (044) 430-02-85

e-mail: libraryIDUCZ@ukr.net

 

 

 

Бібліотека Інституту державного управління у сфері цивільного захисту призначена забезпечувати співробітників та слухачів Інституту спеціальною технічною літературою за напрямом «Державне управління», «Цивільний захист» та «Пожежна безпека».

 

Пріоритетними напрямами роботи бібліотеки ІДУЦЗ є:

 

 якісне комплектування літературою бібліотечного фонду;

 комп'ютеризація бібліотечних процесів;

 навчання бібліотечно-інформаційній грамотності користувачів бібліотеки: ознайомлення читачів з можливостями та інформаційно-документальними ресурсами бібліотеки; виховання довірливого ставлення до неї; бажання стати її постійними відвідувачами; формування у читачів знання основних інформаційних джерел та навичок їх використання; формування навичок у сфері бібліотечно-бібліографічних та інформаційно-комп'ютерних знань; ознайомлення з інформаційними послугами бібліотеки; ознайомлення з провідними книгосховищами світу, архівами, музеями, центрами інформації та документації, банками даних і базами знань, існуючими інформаційними системами, віртуальними бібліотеками глобальної комп'ютерної мережі; можливостями використання інформаційних ресурсів за межами бібліотеки; навчання читачів користуванню інформаційно-пошуковою системою (УФД -бібліотека) в традиційному та автоматизованому режимах;;

 якісне обслуговування користувачів.

 

В перспективних планах діяльності - перетворення бібліотеки в сучасний науково-інформаційний центр інституту, створення : повнотекстових ресурсів власної генерації, а також баз даних (БД), комфортних Інтернет-місць.

 

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД

 

Якісне інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів вищого навчального закладу полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Фонд бібліотеки представлений науковою, навчально-методичною літературою відповідно до галузевого використання, енциклопедіями, словниками, довідковими посібниками, художньою літературою.

 

Загальний  бібліотечний фонд складає 11 074  екземпляри облікових одиниць

Навчально- методична література

8720 екземплярів

 

Художня література

2354 екземпляри

 

Значну роль у забезпеченні навчального та наукового процесів Інституту  відіграють періодичні видання. Публікації у періодиці здатні задовольнити інформаційні, наукові, загальноосвітні та інші потреби користувачів бібліотеки. Перелік періодики щороку оновлюється. На 2017 рік проведено передплату ЗМІ кількістю 8 найменувань.

Назва

1.


"Освіта України"(укр.)(Г)

Газета  «Освіта України» щотижневевидання, єдине офіційне друковане видання Міністерства освіти і науки України. Заснована у 1996 році.

Засновники:

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

Профспілка працівників освіти України

Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса».

Видавець: державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса».

Вміст :
офіційна інформація, аналітичні статті з галузей педагогічної науки, матеріали про основні тенденції освітнього і виховного процесу в Україні та за кордоном.

2.


"Урядовий кур‘єр" (Г)

Газета "Урядовий кур'єр" — щоденне видання центральних органів виконавчої влади України.

Засновник — Кабінет Міністрів України.

Головний редактор — Сергій БРАГА.

Газета виходить з жовтня 1990 року.

Мова видання — українська. Періодичність — п'ять разів на тиждень (вівторок, середа, четвер, п'ятниця та субота).

"Урядовий кур'єр" оперативно інформує про найголовніші події у політичному, економічному, громадському, культурному житті країни та світу. Як офіційна газета органів державної виконавчої влади України, "Урядовий кур'єр" першим отримує найповнішу та ексклюзивну інформацію про діяльність Президента і Уряду України, друкує на своїх сторінках повні тексти законів України, Указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів, нормативні документи міністерств і відомств та коментарі до них. Значна частина цих документів вступає у дію з дня публікації в "Урядовому кур'єрі".

(Посилання на електронну версію газети розміщено в електронному каталозі, класифікатор-
"Засоби масової інформації")
4.

"Безпека життєдіяльності" (Ж)

Журнал висвітлює питання організації безпеки життєдіяльності в навчально-виховних закладах, установах, організаціях. Надає офіційну інформацію Міністерства освіти і науки України та Державної служби України  надзвичайних ситуацій з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, надзвичайних ситуацій, побутового травматизму.

5.
"Вища освіта України" (укр.)
теоретичний та науково-методичний журнал. Містить матеріали з проблем організації та розвитку вищої освіти в Україні, методології і методики освітнього процесу, висвітлює моделі освіти і навчання в зарубіжних країнах.
6.


"Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України"(укр.)

 Єдине офіційне видання МОН України. Друкуються рішення колегії, накази, типові навчальні плани, рекомендації та коментарі з питань вищої, професійної, середньої, початкової, дошкільної та поза­шкільної освіти.
Виходить 12 разів на рік
7.


"Післядипломна освіта в Україні "( ж.)

Міжгалузевий науково-освітній журнал «Післядипломна освіта в Україні» (головний редактор — В. В. Олійник) — це фахове видання, яке порушує актуальні питання теорії і практики неперервної освіти, освіти упродовж життя, сприяє можливості широкого обговорення досвіду реформування, визначення спільних завдань, консолідації зусиль навколо найактуальніших проблем освіти дорослих.
 
Свої сторінки журнал надає педагогам і психологам, філософам, соціологам та економістам, науковцям, керівникам закладів освіти, педагогам-практикам. Журнал виходить двічі на рік, в основному, українською мовою.
8.


"Пожежна та техногенна безпека"(укр., рос.) -
функціонування пожежно-рятувальної служби, добровільного пожежного товариства, відомчої та сільської пожохорони, ветеранських організацій, наукові дослідження, бюлетень держреєстру нормативно-правових актів, коментарі, плакати й рекомендації з питань пожежної та техногенної безпеки. 

Робота рятувальної служби, нормативні документи

 

    Твіт