ГоловнаПро ІнститутРада трудового колективу
 Версія для друку
P6160016-1.JPG

Голова Ради трудового колективу Інституту 

 

ВАСИЛЬЄВ

Ігор  Олександрович

кандидат юридичних наук

професор

кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення

тел. (044) 432-35-77

 

Секретар Ради трудового колективу Інституту 

БАРИЛО ОКСАНА ГРИГОРІВНА, старший науковий співробітник наукового відділу, к.т.н., с.н.с.

тел. 430-06-15

Склад Ради трудового колективу Інституту: 

БІЛОШИЦЬКИЙ Микола Васильович, доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, к.х.н., доцент, с.н.с.;

БОНДАРЕНКО Олег Олександрович, завідувач кафедри організації заходів цивільного захисту, к.військ.н., доцент;

ГАВАЗА Андрій Остапович, викладач кафедри організації управління у надзвичайних ситуаціях;

ГАВРИЛЮК Тетяна Михайлівна, начальник господарського відділення;

ДРОЗДЕНКО Наталія Віталіївна, викладач кафедри домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності;

КОЗИР Олександр Дмитрович, контролер на КПП відділення охорони та пропускного  режиму;

ОПАНАСЕНКО Світлана Василівна, завідувач бібліотеки;

ПЕТЛЮК Алевтіна Миколаївна, економіст відділу економіки і фінансів.

СТАТУТ

ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

 

Нова редакція Статуту:

- затверджена наказом ДСНС України від 03/07/2017 р. № 361;

Розділ 5. Органи громадського самоврядування Інституту

 

5.1. Вищим органом громадського самоврядування Інституту є загальні збори трудового колективу Інституту.

5.2. Загальні збори трудового колективу скликаються не менше одного разу на рік і правомірні розглядати та приймати рішення, якщо в їх роботі бере участь не менше 2/3 загальної чисельності трудового колективу.

Рішення загальних зборів трудового колективу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 50 відсотків загальної чисельності трудового колективу.

5.3. Загальні збори трудового колективу Інституту:

погоджують Статут Інституту, а також зміни чи доповнення до нього;

розглядають та схвалюють колективний договір, заслуховують інформацію щодо його виконання;

заслуховують щороку звіт начальника Інституту та дають оцінку діяльності начальника Інституту;

обирають раду трудового колективу, комісію з трудових спорів та комісію з охорони праці;

розглядають шляхом таємного голосування претендента на посаду начальника Інституту та подають свої пропозиції до ДСНС України;

розглядають за поданням наглядової або Вченої ради питання про дострокове припинення повноважень начальника Інституту;

ухвалюють правила внутрішнього розпорядку Інституту;

розглядають, відповідно до чинного законодавства та колективного договору, інші питання діяльності Інституту.

5.4. Представницьким органом трудового колективу Інституту є Рада трудового колективу. Члени Ради трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу терміном на 5 років та виконують функції безкоштовно. Засідання Ради трудового колективу проводяться за необхідністю.

5.5. Члени Ради трудового колективу мають право:

обирати та знімати Голову Ради трудового колективу Інституту;

виносити на Загальні збори трудового колективу Інституту пропозиції щодо змін у складі Ради трудового колективу;

проводити перевірки виконання договірних обов’язків з боку керівництва та працівників Інституту;

відвідувати та оглядати місця роботи, у тому числі проведення занять в Інституті;

розміщувати інформаційні матеріали на дошці об’яви  Інституту;

перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів Інституту за призначенням.

5.6. На засіданні Ради трудового колективу Інституту з числа Ради трудового колективу обирається голова ради трудового колективу Інституту, який здійснює представницькі функції Ради трудового колективу, у тому числі підписує (візує) колективний договір Інституту, рішення трудового колективу, накази, розпорядження тощо.

Історія створення Ради трудового коллективу

Історія Ради трудового коллективу (далі - Рада) Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (далі - ІДУЦЗ) починається в 2005 році, з моменту підписання Колективного договору на 2005-2007 рр. Рада ІДУЦЗ була створена відповідно до ст. 245 Кодексу законів про працю України від 10.12.71р. № 322-VIII, де передбачено право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями.

 

"Колективний договір між керівництвом та трудовим колективом Інституту державного управління у сфері цивільного захисту на 2015-2019 роки"

 26 грудня 2017 року відбулися загальні збори трудового колективу Інституту

27 червня 2018 року о 10-00 у лекційній залі Інституту відбудуться загальні збори трудового колективу ІДУЦЗ

    Твіт