ГоловнаПро ІнститутВчена рада
 Версія для друку

Вчена рада Інституту державного управління у сфері цивільного захисту  є дорадчим колегіальним органом Інституту. Загальна чисельність Вченої ради складається з 15 осіб.

Головою Вченої ради є начальник Інституту, секретарем Вченої ради Інституту є учений секретар Інституту.

Вчена рада Інституту здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

Рішення на засіданні Вченої ради Інституту приймаються більшістю голосів.

Вчена рада Інституту збирається, як правило один раз на два місяці. У разі потреби можуть бути призначені позачергові засідання за рішенням голови Вченої ради.

 

Основні завдання Вченої ради Інституту:

 

визначає пріоритетні напрями діяльності Інституту та перспективи його розвитку;

розглядає основні напрями економічного та соціального розвитку Інституту;

організує виконання актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України з питань, віднесених до сфери діяльності Інституту;

обирає за результатами конкурсного відбору на посаду таємним голосуванням наукових, науково-педагогічних працівників;

розглядає та ухвалює План наукової та науково-технічної діяльності Інституту, звіти про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

розглядає питання та подає пропозиції щодо створення  або ліквідації кафедр, змін до штату Інституту з дотриманням порядку, встановленого для вищих навчальних закладів відповідно до чинного законодавства України;

періодично заслуховує звіти керівників кафедр, відділів, центрів, представників  науково-педагогічного складу Інституту  про виконання навчальної та наукової роботи;

заслуховує наукові доповіді, приймає рішення щодо участі  представників Інституту у роботі наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, виставкових заходів тощо;

порушує питання про творчі відпустки здобувачам наукового ступеня для закінчення дисертаційних досліджень;

розглядає питання щодо затвердження тем кандидатських і докторських дисертаційних робіт;

ухвалює навчальні плани та програми, план основних заходів Інституту, звіт за навчальний рік;

подає до Зборів трудового колективу Інституту проект Статуту, а також змін до нього;

ухвалює фінансовий План і Звіт Інституту;

ухвалює рішення з питань організації навчального процесу;

розглядає  питання стосовно присвоєння  науковим і науково-педагогічним працівникам вчених звань згідно з чинним законодавством України;

розглядає інші питання відповідно до Статуту Інституту.

 Склад

членів Вченої ради Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

 

1.

В.о. начальника Інституту,

д.держ.упр., доцент

 Волянський Петро Борисович

 

Заступник начальника Інституту

(з науково-дослідної роботи),підполковник служби цивільного,к.т.н., доцент

 Пруський Андрій Віталійович

3.

Заступник начальника Інституту

(з навчальної та методичної роботи), полковник служби цивільного захисту, к.т.н., доцент

 Єременко Сергій Анатолійович

4.

Заступник начальника Інституту

(з матеріально-технічного забезпечення), генерал-майор служби цивільного захисту

 

Романюк Ігор Павлович

5.

Учений секретар Інституту,

лейтенант служби цивільного захисту

 Подскальна Оксана Анатоліївна

6.

Завідувач кафедри організації заходів цивільного захисту, к.військ.н., доцент

 Бондаренко Олег Олександрович

7.

Завідувач кафедри державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами, д.держ.упр., професор

 Терент'єва Анна Валеріївна

8.

Завідувач кафедри організації управління в надзвичайних ситуаціях, к.т.н., доцент

 Юрченко Валерій Олександрович

9.

Завідувач кафедри домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності, к.б.н., доцент

 Долгий Микола Леонідович

10.

Начальник науково-методичного центру освітніх установ цивільного захисту, к.держ.упр.

 Михайлов Віктор Миколайович

11.

Начальник наукового відділу, підполковник служби цивільного захисту

 Демків Анна Миколаївна

12.

Завідувач бібліотеки

Опанасенко Світлана Василівна

13.

Начальник відділу економіки і фінансів (головний бухгалтер), підполковник служби цивільного захисту

 Лойок Світлана Олександрівна

14.

Доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, к.держ.упр., доцент

 Тищенко Василь Олександрович

15.

Заступник начальника відділу методичного керівництва та організації навчання науково-методичного центру мережі освітніх установ цивільного захисту, Голова Ради трудового колективу, к.ю.н.

 Васильєв Ігор Олександрович

 

ПОЛОЖЕННЯ

    Твіт