Головна{#TITLE#}перспективні напрями роботи Інституту
 Версія для друку

Перспективні напрями роботи

Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

щодо збільшення кількості слухачів  за державним замовленням за різними категоріями

 

Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту проведено аналіз напрямів діяльності ДСНС України та територіальних органів та підрозділів, що дислокуються в м. Києві та Київській області, на предмет проходження навчання їх працівниками в системі післядипломної освіти відповідно до вимог нормативних документів.

Крім цього, Інститутом постійно проводиться всебічна робота щодо впровадження додаткових напрямів навчання.

Результатами такої роботи на сьогодні є наступне.

  1. Інститутом розроблена сучасна навчальна програма функціонального навчання для потреб центральних і місцевих органів виконавчої влади, яка встановленим порядком погоджена зацікавленими структурними підрозділами апарату ДСНС України та 30 травня 2016 року затверджена Головою ДСНС України.

Збільшено кількість навчальних годин з 42 до 72, що дозволяється наказом МВС України від 21.10.2014 № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання».

Зазначене враховано в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 611-р «Про затвердження плану комплектування Інституту державного управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на період з 1 вересня 2016 р. по 31 грудня 2017 року».

  1. Інститутом проведена кропітка підготовча робота, підсумком якої стало підписання наказу ДСНС України від 18.02.2016 № 77 «Про організацію щорічного короткострокового підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту».

На виконання цього наказу:

- затверджено наказом Інституту узгоджену Навчальну програму короткострокового підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту та бланк сертифікату про проходження короткострокового підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту;

- затверджено наказом ДСНС України від 23.12.2016 № 689 «Про  організацію навчання в системі післядипломної освіти ДСНС України у 2017 році» План-графік проходження короткострокового підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту в 2017 році (84 особи).

  1. Відповідно до наказу ДСНС України від 23.12.2016 № 689 «Про  організацію навчання в системі післядипломної освіти ДСНС України у 2017 році» в Інституті на 2017 рік сплановано навчання державних службовців (категорії посад «Б» і «В»), осіб середнього та старшого начальницького складу апарату ДСНС України, працівників Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту за професійною програмою підвищення кваліфікації.

У 2017 році планується навчання двох таких груп загальною чисельністю 50 осіб.

  1. З метою поглиблення навчання з домедичної допомоги у 2016/2017 навчальному році розпочато проведення навчання, окрім 12-годинної програми, ще й за 48-годинною навчальною програмою з психологами ДСНС України та рятувальниками ГУ ДСНС України у м. Києві та ГУ ДСНС України у Київській області.
  2. Відповідно до Закону України «Про Охорону праці» та виконання рішення апаратної наради під головуванням першого заступника Голови ДСНС України Мельчуцького О.Г. від 31 травня 2016 року (протокол № 8) особливої уваги потребують питання заходів безпеки під час виконання завдань за призначенням в органах та підрозділах ДСНС України.

На виконання доручення Голови ДСНС України та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про  затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту проведена плідна робота щодо реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки у Головному управлінні Держпраці у Київській області, що є підставою на проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб.

Відповідно до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 Інститутом розроблено Програму навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів ДСНС України (далі – Програма), яка встановленим порядком погоджена зацікавленими структурними підрозділами ДСНС України та 3 серпня 2016 року затверджена Головою ДСНС України.

Інститутом у 2017 календарному році відповідно до наказу ДСНС України від 23.12.2016 № 689 «Про  організацію навчання в системі післядипломної освіти ДСНС України у 2017 році» заплановане відповідне навчання 147 посадових осіб ГУ ДСНС України в місті Києві та Київській області.

  1. На виконання наказу ДСНС України від 09.09.2013 № 589 «Про  організацію підготовки осіб начальницького складу служби цивільного захисту та працівників органів управління і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у сфері антитерористичної діяльності» та доручення ДСНС України від 26.09.2016 року № 17-14169/171 «Про  підготовку проектів документів щодо навчання у сфері антитерористичної діяльності» Інститутом заплановано опрацювання організаційних заходів щодо відновлення навчання осіб начальницького складу служби цивільного захисту та працівників органів управління і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у сфері антитерористичної діяльності.
  2. Відповідно до окремого доручення ДСНС  України  від  22.11.2016  №В-248 «Про підготовку англомовних диспетчерів на час проведення «Євробачення 2017» з січня 2017 року започатковано проведення занять з вивчення англійської мови зі співробітниками ГУ ДСНС України у Київській області та м. Києва, які будуть задіяні під час чергування на пунктах зв’язку у період проведення «Євробачення 2017».

Також необхідно зазначити, що в перспективі колектив Інституту планує вирішувати наступні заходи, а саме:

- на виконання Указу Президента України від 16.11.2015 р. № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» та враховуючи курс нашої держави на євроінтеграцію пропонується запровадження вивчення англійської мови за професійним спрямуванням персоналу органів та підрозділів цивільного захисту за навчальними програмами функціонального рівня;

- на виконання Указу Президента України від 12.03.2015 р. № 139/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від  18 лютого 2015 року «Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України» (пункту 6 рішення РНБО) «ДСНС України невідкладно посилити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, забезпечити проведення для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів із питань цивільного захисту», враховуючи перехід системи управління в регіонах на децентралізацію, гостро постає проблема навчання керівного складу новостворених адміністрацій в розрізі організації роботи у сфері цивільного захисту;

- відповідно до нового закону України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про  державну службу» змінено терміни проведення підвищення кваліфікації державних службовців з 5 до 3 років, що в свою чергу збільшує інтенсивність надходження слухачів до Інституту.

    Твіт