ГоловнаОсвітаЕлектронна бібліотекаАКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ - ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 Версія для друку

Доброчесність в сучасному цивілізованому світі є тим наріжним каменем, який складає фундамент внутрішньої гармонії людини, стійкість її характеру та послідовність морального образу. Вища освіта через навчання і дослідження фактично скріплює цей фундамент елементами академічної доброчесності, які покликані виховувати інтелектуальну гідність і повагу до різноманіття думок та ідей, реалізуючи тим самим свою соціальну 

Рекомендації щодо впровадження.

  1. Лист МОН № 1/9-565 від 26.10.17 "Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти"

  2.  Презентація  "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ –ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ", ЛИТВИНОВСЬКИЙ Євген Юрійович
    к.п.н., с.н.с.
  3. "Основи формування культури академічної доброчесності в бібіліотеці" - (інформаційний огляд) Наукова бібліотека імені М. Максимовича  Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  4. "Навчання студентів академічній доброчесності у бібілотеці ВНЗ " - Українська бібліотечна асоціація.
  5. "Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат" - (інформаційний огляд) Українська бібліотечна асоціація.
  6. "Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах" - (методичні рекомндації) Науково-технічна бiблiотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
  7. "Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 2017 " (27.03.17, Київ).

  8. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах / Єгор Стадний ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2017. – 18 с.

 

    Твіт