ГоловнаМережа НМЦ ЦЗ та БЖДАтестація педагогічних працівників НМЦ ЦЗ та БЖДАрхів -Атестація
 Версія для друку

 Результати

 атестації педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту у 2017  році

 

 Атестація педагогічних працівників навчально-методичних центрів у 2017 році організована відповідно до вимог статті 54 Закону України “Про освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”,  від 23 грудня 2015 року № 1109 “Про затвердження Переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників”,          від 20 квітня 2007 року № 643 “Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки”, наказу  МОН України від 06.10.2010 № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” та наказу ДСНС від 15.09.2016 № 445 “Про проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів, навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту у 2016/2017 навчальному році”.

Відповідно до окремого доручення першого заступника Голови ДСНС від 21 квітня 2017 року № В-64 “Про підготовку та проведення засідань атестаційної комісії ДСНС України” 27 квітня 2017 року на базі Інституту державного управління у сфері цивільного захисту проведено підсумкове засідання атестаційної комісії ДСНС України з атестації педагогічних працівників навчальних закладів, навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту у 2016/2017 навчальному році.

Основними завданнями, які вирішувалися в ході атестації, були: стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення професійного рівня педагогічних працівників; визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню кваліфікації та стажу педагогічної роботи залежно від яких встановлюється кваліфікаційна категорія, тарифний розряд, присвоюється відповідне педагогічне звання.

Загалом у 2017 році атестації підлягало 90 педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту (далі - центри), що складає 20% від загальної кількості педагогічних працівників (445 педагогічних працівника), з них атестовано атестаційною комісією ДСНС з атестації педагогічних працівників (далі - комісія ДСНС) 8 осіб.

Розглянувши подання атестаційних комісій центрів та заслухавши атестаційні характеристики педагогічних працівників, комісією ДСНС були прийняті відповідні рішення про:

присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” - педагогічному працівнику центру Рівненської області;

підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” - 3 педагогічним працівникам центрів Київської, Кіровоградської та Херсонської областей;

присвоєння педагогічного звання “майстер виробничого навчання І категорії” - педагогічному працівнику центру Донецької області;

підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання “майстер виробничого навчання ІІ категорії” - педагогічному працівнику центру Чернігівської області.

Поряд з цим, комісією ДСНС при проведенні атестації відзначено ряд недоліків.

Продовжується практика проходження підвищення кваліфікації за професійними програмами підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх закладів освіти з курсів “Вчителі основ здоров’я” та “Захист Вітчизни” (центр Чернігівської області). Не використовуються  в роботі  рекомендації щодо змісту, програми і форми підвищення кваліфікації, а також вибору навчального закладу, враховуючи особливості сфери цивільного захисту і специфіку роботи у системі ДСНС, які передбачені Методичними рекомендаціями з організації роботи атестаційних комісій щодо атестації педагогічних працівників навчальних закладів цивільного захисту, навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту.

У творчих звітах педагогічних працівників, які атестувалися на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”, не відображаються інноваційні освітні методики й технології, передовий педагогічний досвід, якими вони володіють та активно використовують у навчальному процесі.

Спостерігається тенденція щодо зниження із року в рік кількості педагогічних працівників, які підвищили (підтвердили) свою кваліфікаційну категорію, отримали педагогічне звання, що в свою чергу впливає на якість підготовки керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту. На цьому я зупинюсь пізніше. 

Крім того, у поточному навчальному році до комісії ДСНС була подана апеляція методиста обласних та міста Запоріжжя курсів удосконалення керівних кадрів на рішення атестаційної комісії навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області. За результатами розгляду апеляції на засіданні комісії ДСНС  було вирішено скасувати рішення атестаційної комісії навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області (далі - комісія центру Запорізької області). Підставою для прийняття такого рішення є порушення вимог пункту 2.12. Типового положення про атестацію педагогічних працівників (комісією центру Запорізької області педагогічному працівнику присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст”, хоча атестаційною комісією ДСНС у 2012 році присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”) та пункту 3.1.(з боку керівника або педагогічної ради не було надано до атестаційної комісії навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області подання про зниження педагогічним працівником рівня професійної діяльності).

На виконання вимог листа директора Департаменту персоналу від 13 червня 2017 року № 28-281/01 до Інституту державного управління у сфері цивільного захисту надано інформацію про перспективне планування проходження атестації педагогічними працівникам центрів у період з 2018 по 2022 роки.

За результатами аналізу у період з 2018 по 2022 роки атестації комісією ДСНС підлягає 127 педагогічних працівників, що складає 41% від загальної кількості осіб, які б могли атестуватися комісією ДСНС.

Низький відсоток кількості педагогічних працівників центрів, запланованих на атестацію комісією ДСНС, зумовлено рядом причин.

По-перше, це стаж перебування педагогічних працівників на займаній посаді. Так, в центрах Донецької та Луганської областей  більшість працівників, які обіймають відповідні посади педагогічних працівників, перебувають на цих посадах від 1 місяця до 2 років.

А в центрі Запорізької області є проблемою висока плинність кадрів. Так, з трьох викладачів - двоє мають стаж роботи на посадах до 2,5 років, із дванадцяти майстрів виробничого навчання - сім мають стаж роботи на посадах від 3 місяців до  3 років. Тому згадані педагогічні працівники раніше взагалі не атестувалися, і перша чергова їх атестація буде здійснюватися комісією  центрів.

Крім того, відсутня тенденція щодо підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.

Отже, викладачам обласних та міста курсів удосконалення керівних кадрів за результатами попередньої атестації присвоєно кваліфікаційні категорії “спеціаліст першої категорії” і на перспективу при проходженні чергової атестації заплановано підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії. Хоча ці педагогічні працівники мають право на присвоєння їм найбільш високої кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” (центри Волинської, Закарпатської, Одеської, Полтавської, Тернопільської областей).  Ті ж самі недоліки щодо атестації педагогічних працівників, які перебувають на посадах методистів, мають місце  у роботі центру Черкаської області.

Такий стан справ залишається і з майстрами виробничого навчання. Замість висування  педагогічних працівників на присвоєння їм педагогічних звань, їх заплановано атестувати на відповідність займаній посаді та раніше присвоєним тарифним розрядам (центри Вінницької, Івано-Франківської, Полтавської, Чернівецької областей).

Це свідчить про відсутність мотивації з боку керівництва центрів щодо підвищення професійного рівня педагогічних працівників або небажання самих педагогічних працівників розвивати творчу професійну діяльність.

В центрі Закарпатської області заступника начальника центру з навчальної та виробничої роботи заплановано атестувати на присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”, що є порушенням вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яким встановлено, що керівники навчальних закладів та їх заступники атестуються тільки на відповідність займаній посаді. Це свідчить про низький рівень знань нормативної бази з питань атестації керівництвом та відповідальним за атестацію в центрі.

Загальним недоліком є те, що перспективні плани атестації педагогічних працівників центрів несвоєчасно коригуються на початок і кінець кожного навчального року із урахуванням результатів атестації, кадрових змін, а також  можливості  позачергової атестації тих, хто виявив бажання підвищити раніше встановлену ним кваліфікаційну категорію чи тарифний розряд, можливості позачергової (за ініціативою адміністрації) атестації тих, хто у міжатестаційний період знизив рівень своєї професійної діяльності.

Зазначене вказує на недостатній рівень організаційної роботи з питань атестації педагогічних працівників, не відслідковується участь керівного складу центрів у заходах з атестації, що, в свою чергу, впливає на рівень роботи педагогічних працівників, якість навчального процесу, не сприяє формуванню потреби педагогічних працівників до підвищення професійної майстерності.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що загальними причинами, які впливають на якість перспективного планування проходження атестації, є: низький рівень знання нормативно-правових документів з питань атестації, загальний стаж перебування на посадах педагогічних працівників, плинність кадрів, відсутність з боку керівництва центрів мотивації та небажання самих педагогічних працівників постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності.

Враховуючи наведене, та з метою якісної організації та проведення атестації педагогічних працівників.

Керівникам Центрів пропонується:

систематично проводити з педагогічними працівниками вивчення нормативно-правової бази з питань організації та проведення атестації;

спрямувати управлінську діяльність та посилити контроль за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу, за якістю оформлення атестаційних листів, відповідних наказів, звітної документації;

забезпечити високоякісне та своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

сприяти підвищенню зацікавленості працівників у постійному професійному розвитку, заохочувати до вивчення та впровадження досягнень та передового педагогічного досвіду;

ретельно вести поточне та перспективне планування атестації педагогічних працівників, коригувати, за необхідністю, перспективний план атестації педагогічних працівників на початок і кінець кожного навчального року.

Отже саме від рівня професійної компетенції педагогічних працівників залежить якість підготовки категорії осіб, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту в центрах.

 

Наказ ДСНС України від  19.09.2018 № 544 "Про проведення атестації  педагогічних працівників навчальних закладів, навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту у 2018/2019 навчальному році"

ПЛАН роботи атестаційної комісії ДСНС України з атестації педагогічних працівників навчальних закладів, навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту у 2018/2019 навчальному році.

    Твіт