ГоловнаНаукаНауково-практична конференціяАрхів конференція
 Версія для друку

 

АРХІВ 2018

ПРОГРАМА науково-практичної  конференції «СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»  2018-05-08_134730.jpg

МАТЕРІАЛИ науково-практичної конференції«СТРАТЕГІЯ   РЕФОРМУВАННЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

 

                 Резолюція науково-практичної конференції "Стратегія реформування організації цивільного захисту"

 

 

Наказ ІДУЦЗ №63  від 31.05.2017  "Про організацію в Інституті науково-практичної конференції" (Додаток 1; додаток 2; додаток 3)

ДСНС білий фон.jpg ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ     ІДУЦЗ на фоні.jpg

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯУ СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ЗАПРОШЕННЯ

 Шановні колеги!

 

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції «Цивільний захист України: сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку», що відбудеться 16 травня 2018 року в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту (м. Київ, вул. Вишгородська, 21).

 

Наукові напрями Конференції

 1. Виконання основних заходів цивільного захисту в сучасних умовах.
 2. Безпека життєдіяльності, пожежна та техногенно-екологічна безпека.
 3. Надання домедичної допомоги: у бойових умовах (тактична медицина) та при надзвичайних ситуаціях в умовах мирного часу.
 4. Наукове та методичне забезпечення підготовки керівних кадрів та фахівців у сфері цивільного захисту. Актуальні проблеми запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення техногенної, пожежної та екологічної безпеки.
 5. Інноваційні технології в освітньому просторі підготовки фахівців у сфері цивільного захисту.
 6. Навчання населення та освітні інформаційні технології.

 

Організаційний комітет запрошує до активної участі у конференції та співпраці!

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 21, тел. 430-06-15.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

Для участі у роботі Конференції просимо до 15 березня 2018 року надіслати матеріали на електронну пошту [email protected]  (з приміткою «на Конференцію»):

Тези (ім’я файлу включає прізвище автора українською мовою) мають бути набрано на комп’ютері (редактор Microsoft Word 2003). Обсяг тез, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями (14 кеглем) тощо не повинен перевищувати 3 стор. формату А4. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервалу; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Абзац з відступом – 1,25 см.

Ілюстративний матеріал має відповідати наступним вимогам: графіки та діаграми зроблено у Microsoft Graph або Microsoft Excel; написи та підписи подано українською мовою; формули належним чином оформлено та зроблено у Microsoft Equation 3.0. і наступних версіях; ілюстрації записано у форматі .tiff або .jpg, .eps, .jpeg, .bmp, .png, .gif з роздільною здатністю 300 dpi, написи на ілюстраціях і підписи до них подано українською мовою. Малюнки з Інтернету не приймаються.

Підписи під рисунками і заголовки таблиць мають бути оформлено згідно з ДСТУ 3008-2015. Скорочення і умовні позначки повинні відповідати діючим міжнародним стандартам. Літерні позначки, що входять до формул, повинні бути розшифровано із зазначенням одиниць виміру. Чисельні дані, за винятком загальновідомих величин, повинні супроводжуватись посиланнями на першоджерело. Нумерація формул наскрізна (номер вказується у круглих дужках коло правої границі тексту). Формули відокремлюються від тексту порожніми рядками зверху і знизу. Таблиці і рисунки відокремлюються від основного тексту порожніми рядками.

 

        Участь у Конференції безкоштовна.

Структура тез доповідей

 1. Прізвище та ініціали авторів.
 2. Назва доповіді.
 3. Постановка проблеми.
 4. Виклад основного матеріалу.
 5. Висновки.

      Цитована література.

 

Тези публікуються в авторській редакції. При невиконанні вимог оформлення матеріалів рукопис не приймається до друку. Відповідальність за зміст та достовірність наданих матеріалів несуть автори публікацій.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання____________________________________________________

Організація (установа)______________________________________________________________

Посада______________________________________________________________________________

Передбачувана форма участі:

Тематична рубрика_______________________________________________________________

Назва доповіді___________________________________________________________________

Телефон__________________________________________________________________________

E-mail____________________________________________________________________________

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

До відома учасників науково-практичної конференції

 

Запрошення Інституту державного управління у сфері цивільного захисту до участі у науково-практичній конференції «Цивільний захист України: сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку» викликало зацікавленість у широкого кола науковців системи освіти і науки ДСНС, керівників центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, які відповідають за дану сферу безпеки. За рішенням секції цивільного захисту Науково-технічної ради ДСНС (протокол № 9 від 28.03.2018) формат проведення конференції розширено та уточнено її тему: «Стратегія реформування організації цивільного захисту».

Запрошення до участі у науково-практичній конференції «Цивільний захист України: сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку», раніше надіслані ІДУЦЗ, є дійсними. Тези наукових доповідей, отримані ІДУЦЗ, будуть опубліковані у матеріалах науково-практичної конференції «Стратегія реформування організації цивільного захисту» том І «Цивільний захист України: сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку».

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

запрошують взяти участь у роботі науково-практичної конференції  «Стратегія реформування організації цивільного захисту», що відбудеться 16 травня 2018 року на базі ІДУЦЗ.

 

Мета конференції полягає в теоретичному узагальненні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій щодо реформування організації цивільного захисту.

 

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими напрямами:

 

- Удосконалення комплексу загальнодержавних заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

 

- Стан і перспективи реформування єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

 

- Розв’язання проблем управління процесами цивільного захисту.

 

- Удосконалення заходів щодо захисту населення в умовах ведення гібридної війни.

 

Відповідальні за проведення конференції

від УкрНДІЦЗ:

Євдін Олександр Миколайович, перший заступник начальника Інституту

тел. (044) 280-88-41;

Слюсар Анатолій Андрійович, заступник начальника НДЦ заходів цивільного захисту – начальник відділу розвитку цивільного захисту НДЦ заходів цивільного захисту;

Борисова Анна Сергіївна, науковий співробітник відділу розвитку цивільного захисту НДЦ заходів цивільного захисту

тел. (044) 280-86-33

e-mail: [email protected]

 

від ІДУЦЗ:

Пруський Андрій Віталійович, заступник начальника Інституту (з науково-дослідної роботи);

Демків Анна Миколаївна, начальник наукового відділу;

Кропивницький Роман Станіславович, заступник начальника наукового відділу.

тел. (044) 430-06-15

e-mail:[email protected] (з приміткою «на конференцію»).

 

    Твіт