ГоловнаОсвітаАтестація держслужбовців щодо вільного володіння державною мовою
 Версія для друку

АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

З набранням чинності Закону України «Про державну службу» суттєвих змін зазнав порядок вступу на державну службу. Так, однією із загальних вимог до осіб, які претендують на вступ на державну службу, встановлених положеннями статті 20 згаданого Закону, є вільне володіння державною мовою.

Нормами статті 25 Закону визначено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, зокрема має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону та на виконання абзацу другого підпункту 4 пункту 15 Розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

Вищезазначеною постановою затверджено Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, який розроблено НАДС на підставі проекту Стандарту української мови для державних службовців, що був підготовлений науковцями Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нормативні документи

Закон України "Про державну службу"

Постанова КМУ "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"

Постанова КМУ "Деякі питання атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»

Постанова КМУ "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 30.01.2019 №343 

Атестація щодо вільного володіння державною мовою (розділ сайту Національного агентства з питань державної служби)

Положення про організацію та проведення атестації осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою в ІДУЦЗ

Склад атестаційної комісії

Порядок атестації

Зразки тестових завдань та перелік тем і сценаріїв (на сайті Національного агентства з питань державної служби)

Графік засідань атестаційної комісії

Реєстрація для атестації

Заява на участь в атестації_зразок

Заява на видачу посвідчення_зразок

Реквізити для оплати

Найближче засідання атестаційної комісії відбудеться 30 вересня 2019 року

за адресою: Україна, 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 21, к. 125.

Початок  реєстрації о 9:30

Початок атестації о 10:00

Телефон для довідок: 044 4304018, 044 4282736.

Інформація для представників ГО

Витяг з "Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

«П. 13. Під час проведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за рішенням керівника уповноваженого навчального закладу можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України “Про громадські об’єднання”.

Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до керівника уповноваженого вищого навчального закладу* не менш як за п’ять календарних днів до початку проведення атестації.

П. 14. Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівникові уповноваженого вищого навчального закладу про випадки порушення порядку її проведення.

П. 15. Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається».

    Твіт