ГоловнаБібліотекаБібліотечний фонд
 Версія для друку

 

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД

 

Якісне інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів вищого навчального закладу полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Фонд бібліотеки представлений науковою, навчально-методичною літературою відповідно до галузевого використання, енциклопедіями, словниками, довідковими посібниками, художньою літературою.

 

     Загальний  бібліотечний фонд складає              

8 тис. 355 екземплярів облікових одиниць

Навчально- методична література

6 тис. 749 екземплярів

 

Художня література

1 тис. 606 екземплярів

 

 

Значну роль у забезпеченні навчального та наукового процесів Інституту  відіграють періодичні видання. Публікації у періодиці здатні задовольнити інформаційні, наукові, загальноосвітні та інші потреби користувачів бібліотеки.

Перелік періодики щороку оновлюється.

На 2019 рік проведено передплату ЗМІ кількістю 19 найменувань, з них 6 підписних видань - фахові.

з/п

Назва видання

газети

 №
1.

"Освіта України" (укр.)(Г)

Газета  «Освіта України» щотижневевидання, єдине офіційне друковане видання Міністерства освіти і науки України. Заснована у 1996 році.

 
2.

"Урядовий кур‘єр" (Г)

Газета "Урядовий кур'єр" — щоденне видання центральних органів виконавчої влади України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


з/п

Назва видання

журнали

 №

 1.

 

 

«Аспекти публічного управління»

(Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

 

2.

 

 

 

"Безпека життєдіяльності" 

Журнал висвітлює питання організації безпеки життєдіяльності в навчально-виховних закладах, установах, організаціях. Надає офіційну інформацію Міністерства освіти і науки України та Міністерства надзвичайних ситуацій з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, надзвичайних ситуацій, побутового травматизму.

№1,2019

 

 

 

3. Бюджетна бухгалтерія» + «Оплата праці»  

4.

 

 

"Вища освіта України" (укр.)
теоретичний та науково-методичний журнал. Містить матеріали з проблем організації та розвитку вищої освіти в Україні, методології і методики освітнього процесу, висвітлює моделі освіти і навчання в зарубіжних країнах.
 

5.

 

 

 

 

 

«Вісник НУЦЗ України» 

Видання засноване в 2014 році (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21020-10820р від 15.10.2014 р). Наведено результати наукових досліджень в галузі державного управління. Розглядаються проблеми розвитку системи державного регулювання економічних і соціальних процесів, а також реагування на надзвичайні ситуації. Представлені в збірнику наукові роботи відображають сучасні підходи до підвищення ефективності та результативності функціонування такої системи і тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.
 

6.

"Вісник Національної академії державного управління при Президентові України" (укр.)  
7. "Держзакупівлі"  
8.

"Економічний часопис-ХХІ"

Загальноукраїнський науковий фаховий журнал
 

9.

 

«Ефективність державного управління»

(Львівський  регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)
 

10.

 

 

 

"Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України"(укр.)

 Єдине офіційне видання МОН України. Друкуються рішення колегії, накази, типові навчальні плани, рекомендації та коментарі з питань вищої, професійної, середньої, початкової, дошкільної та поза­шкільної освіти.
Виходить 12 разів на рік

№1, 2019

 

 

 

11. "Кадровик UA"  

12.

 

 

«Надзвичайна ситуація +» 

Виробничо-практичний журнал, в якому висвітлюється актуальна інформація із широкого кола питань у сфері цивільного захисту, пожежної безпеки й безпеки життєдіяльності населення та територій.

№1, 2019

 

 

13.

"Наука і оборона"

Фахове видання у галузі військових і технічних наук
 

14.

 

 

 

"Охорона праці і пожежна безпеки"

Виробничо-практичне видання для всіх, хто працює в сфері охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту підприємств України, в якому втілено тенденції нового часу, а також досвід і практику!

У журналі «Охорона праці і пожежна безпека» — практичні матеріали, професійні поради, нормативно-правові акти та інструкції.

№1, 2019

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

"Пожежна та техногенна безпека"

(укр., рос.) - функціонування пожежно-рятувальної служби, добровільного пожежного товариства, відомчої та сільської пожохорони, ветеранських організацій, наукові дослідження, бюлетень держреєстру нормативно-правових актів, коментарі, плакати й рекомендації з питань пожежної та техногенної безпеки. 

Робота рятувальної служби, нормативні документи
 

16.

 

"Проблемы управления" (Минск)

(Академія управління при Президентові Республіки Білорусь)

 
17.  Юридична практика. Законодавство. Право  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із повним змістом статей періодичних видань можна ознайомитись у бібліотеці Інституту.

    Твіт