ГоловнаОсвітаДистанційне навчання
 Версія для друку

 

 

ВЕБ-САЙТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІДУЦЗ:

 

http://dn.iducz.dsns.gov.ua/moodle/

 

 Дистанційне навчання – це форма навчання, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та сучасні телекомунікації з метою доставки навчального матеріалу та спілкування безпосередньо за місцем перебування слухачів.

Дистанційна освіта є інноваційною формою організації навчального процесу, рівноцінна з традиційними формами навчання (денною (очною), вечірньою, заочною, екстернатом), що відбувається за опосередкованої (на відстані) взаємодії територіально віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціально створеному навчальному середовищі.

 

ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

- Гнучкість: можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці й темпі, нерегламентований відрізок часу для освоєння дисципліни.

- Модульність: можливість із набору незалежних навчальних курсів - модулів формувати навчальний план, що відповідає індивідуальним потребам.

- Паралельність: паралельне із професійною діяльністю навчання, тобто без відриву від виробництва.

- Охоплення: одночасний доступ до багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, баз даних, базам знань і т.д.), спілкування через мережі зв'язку один з одним і з викладачами.

- Економічність: ефективне використання навчальних площ, технічних засобів, концентроване й уніфіковане подання навчальної інформації, знижені витрати слухача на навчання.

- Технологічність: використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий постіндустріальний інформаційний простір.

- Соціальна рівноправність: рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності й матеріальній забезпеченості слухача.

- Інтернаціональність: експорт й імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

 

З 2015 року в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту запроваджено дистанційну форму навчання. Система дистанційного навчання реалізована на одній з найбільш популярних систем електронного навчання серед навчальних закладів світу "Moodle" (http://dn.iducz.dsns.gov.ua/moodle/).

ПОЛОЖЕННЯ

Вимоги до слухачів

 дистанційної форми навчання в ІДУЦЗ:

 

1. Наявність персональної комп'ютерної техніки;

2. Доступ до мережі Internet;

3. Базові навички користування сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями (MS Windows, MS Office, електронна пошта);

4. Наявність собистого e-mail;

5. Наявність Skype.

 

Слухачі забезпечуються повним комплексом навчально-методичних матеріалів до кожної дисципліни, що включає:

 

 

Категорії та ціна навчання

 Підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (2758 грн).

 Підвищення кваліфікації посадових осіб з питань цивільного захисту суб’єктів господарювання (начальників штабів цивільного захисту) (2758 грн).

 Підвищення кваліфікації викладачів дисципліни "Цивільний захист" для вищих навчальних закладів України (2632 грн).

 Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2723 грн).

 

 Контакти:

Навчально-методичний відділ:

04074, м. Київ
вул. Вишгородська, 21

телефон: (044) 430-40-18 

 

Сектор дистанційного навчання

Інституту державного управління

у сфері цивільного захисту:

04074, м. Київ
вул. Вишгородська, 21

кабінет 108
телефон: (044) 430-40-18

веб-сайт: http://dn.iducz.dsns.gov.ua/moodle/

    Твіт