ГоловнаПро ІнститутСтруктураКафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами
 Версія для друку
terentieva.jpg

Завідувач кафедри

 

ТЕРЕНТ'ЄВА

Анна Валеріївна

доктор наук з державного управління,

професор, старший науковий співробітник


Телефон:+38 (044) 468-91-84

                                  430-90-57

 

Кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами (далі – кафедра ДСМНМП) є базовим структурним підрозділом Інституту, що

здійснює навчальну, методичну, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за напрямом «Публічне управління та адміністрування».

Основні напрями діяльності:

  1. Провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».
  2. Підвищення кваліфікації державних службовців II–VII категорій посад у сфері цивільного захисту у галузі знань «Управління та адміністрування».

3. Участь   у   підвищенні    кваліфікації    керівного    складу    цивільного    захисту міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

4.Проведення    заходів    щодо   співробітництва   та   взаємодії   зі   структурними підрозділами ДСНС, а також юридичними та фізичними особами з питань міжнародного співробітництва.

5. Дослідження актуальних проблем і перспектив розвитку публічного управління, адміністрування та державної служби у сфері цивільного захисту.

4. Науково-дослідна діяльність.

Науково-дослідна діяльність включає у себе проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з проблем і перспектив розвитку у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальної справи.

Науково-пошукова та методична робота щодо удосконалення змісту підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорії посад у сфері цивільного захисту за напрямом 07 «Управління та адміністрування».

Розроблення комплексної методики визначення необхідних сил і засобів цивільного захисту для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

Науково-дослідна діяльність, що включає у себе написання наукових статей у фахових наукових виданнях, участь у наукових конференціях, семінарах, проведення науково-дослідних робіт.

5. Навчально-методична діяльність (видавництво навчальних посібників, монографій, розробка методичних вказівок та індивідуальних завдань).

ПОЛОЖЕННЯ

    Твіт