ГоловнаПро ІнститутСтруктураКафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення
 Версія для друку
Пруський А..jpg

Начальник кафедри

 

ПРУСЬКИЙ

Андрій Віталійович

полковник служби цивільного захисту

кандидат технічних наук, доцент

 

Телефон: +38 (044) 428-22-26

 

Кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення є базовим структурним підрозділом Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, що здійснює навчальну, організаційну, методичну та наукову діяльність у сфері пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

                                                                                                                     Кафедра функціонує з 12 листопада 2005 року.


                                                                                                                        ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

1. Надання другої вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» фахівцям органів та підрозділів ДСНС України, інших міністерств і відомств, підприємств, установ та організацій (заочна форма навчання, термін навчання – 1 рік 9 місяців). З вересня 2018 року, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України та сертифікату про акредитацію за спеціальністю, розпочато надання другого магістерського рівня освіти за спеціальністю «Пожежна безпека».

2. Навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів ДСНС України та суб’єктів господарювання. Програмою передбачено вивчення законодавчих актів з питань охорони праці, вибухобезпеки, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, профілактики та ліквідації наслідків аварій та безпеки праці в галузі.

3. Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» відповідно до наказу МОН України від 24.01.2013 № 48 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів». Навчання проводиться на платній основі за 108-годинною навчальною програмою, згідно з якою слухачі вивчають цикл гуманітарної підготовки, спрямований на вивчення основ суб'єктно-діяльнісного підходу в педагогіці вищої школи, та цикл фахової підготовки, спрямований на вивчення методології визначення наявності небезпек, людського чинника, ризик-орієнтованого підходу при оцінці небезпек тощо. Навчання проводиться стаціонарно та дистанційно.

4. Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ і організацій та спеціальне навчання осіб, які залучаються підприємствами, установами та організаціями до проведення занять за програмою навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки. Навчання проводиться відповідно до пункту 16 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444.

5. Наукова діяльність включає проведення науково-дослідних робіт, написання наукових статей у фахових збірниках, участь у наукових конгресах, конференціях, семінарах. У науковій сфері кафедра тісно співпрацює з відділом організації науково-дослідної роботи Національного університету цивільного захисту України, Інститутом ядерних досліджень НАН України, Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту ДСНС України та Інститутом технічної теплофізики НАН України, з якими проводяться спільні науково-дослідні роботи, та іншими навчальними і науковими закладами.

6. Навчально-методична діяльність (видавництво навчальних посібників, монографій, розробка методичних вказівок, методичних рекомендацій та індивідуальних завдань).

 

ПОЛОЖЕННЯ

    Твіт