ГоловнаПро ІнститутСтруктураКафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення
 Версія для друку
Пруський А..jpg

Начальник кафедри

 

ПРУСЬКИЙ

Андрій Віталійович

полковник служби цивільного захисту

кандидат технічних наук, доцент

 

Телефон: +38 (044) 428-22-26

 

Кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення є базовим структурним підрозділом Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, що здійснює навчальну, організаційну, методичну та наукову діяльність у сфері пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

                                                                                                                 Кафедра функціонує з 12 листопада 2005 року.

 

Склад кафедри

профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення:

 

  1. Начальник кафедри, кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Пруський Андрій Віталійович.

  2. Професор кафедри, кандидат юридичних наук Васильєв Ігор Олександрович.

  3. Професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент Сидоренко Володимир Леонідович.

  4. Професор кафедри, доктор технічних наук, професор Круковський Павло Григорович.

  5. Професор кафедри, доктор юридичних наук, професор Копан Олексій Володимирович.

  6. Доцент кафедри, кандидат хімічних наук, доцент, старший науковий співробітник Білошицький Микола Васильович.

  7. Доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент Тищенко Василь Олександрович.

  8. Старший викладач кафедри, підполковник служби цивільного захисту Власенко Євген Андрійович.

  9. Викладач кафедри, старший лейтенант служби цивільного захисту, кандидат юридичних наук Мельник Владислав Ігорович.
                                                                                                            ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

1. Надання другої вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» фахівцям органів та підрозділів ДСНС України, інших міністерств і відомств, підприємств, установ та організацій (заочна форма навчання, термін навчання – 1 рік 9 місяців). З вересня 2018 року, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України та сертифікату про акредитацію за спеціальністю, розпочато надання другого магістерського рівня освіти за спеціальністю «Пожежна безпека».

2. Навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів ДСНС України та суб’єктів господарювання. Програмою передбачено вивчення законодавчих актів з питань охорони праці, вибухобезпеки, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, профілактики та ліквідації наслідків аварій та безпеки праці в галузі.

3. Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» відповідно до наказу МОН України від 24.01.2013 № 48 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів». Навчання проводиться на платній основі за 108-годинною навчальною програмою, згідно з якою слухачі вивчають цикл гуманітарної підготовки, спрямований на вивчення основ суб'єктно-діяльнісного підходу в педагогіці вищої школи, та цикл фахової підготовки, спрямований на вивчення методології визначення наявності небезпек, людського чинника, ризик-орієнтованого підходу при оцінці небезпек тощо. Навчання проводиться стаціонарно та дистанційно.

4. Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ і організацій та спеціальне навчання осіб, які залучаються підприємствами, установами та організаціями до проведення занять за програмою навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки. Навчання проводиться відповідно до пункту 16 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444.

5. Наукова діяльність включає проведення науково-дослідних робіт, написання наукових статей у фахових збірниках, участь у наукових конгресах, конференціях, семінарах. У науковій сфері кафедра тісно співпрацює з відділом організації науково-дослідної роботи Національного університету цивільного захисту України, Інститутом ядерних досліджень НАН України, Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту ДСНС України та Інститутом технічної теплофізики НАН України, з якими проводяться спільні науково-дослідні роботи, та іншими навчальними і науковими закладами.

6. Навчально-методична діяльність (видавництво навчальних посібників, монографій, розробка методичних вказівок, методичних рекомендацій та індивідуальних завдань).

 

ПОЛОЖЕННЯ

    Твіт