ГоловнаБібліотекаНа допомогу науковцям
 Версія для друку
1.

Міжнародні наукометричні бази даних і пошукові системи.

2. Новий проєкт МОН України. Презентація Open Ukrainian Citation Index
3. Рекомендації EASE (Eвропейской Асоціацією Наукових Редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей, які повинні бути опубліковані англійською мовою
4. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
5. Перелік наукових фахових видань України
6. ДСТУ 3008: 2015 "Звіти у сфері науки і техніки" Структура та правила оформлення.
7. Написання наукової статті
8. Як правильно оформити список літератури до наукової роботи
9. Методична презентація «Авторське право»
10. Міжбібліотечне обслуговування абонентів
11.  Національний репозитарій академічних текстів
12. Нормативна база по навчальних  дисциплінах. Магістратура 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Твіт