ГоловнаБібліотекаНа допомогу науковцям
 Версія для друку
  1. Міжнародні наукометричні бази даних і пошукові системи.

  2. Рекомендації EASE (Eвропейской Асоціацією Наукових Редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей, які повинні бути опубліковані англійською мовою
  3. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
  4. Як правильно оформити список літератури до наукової роботи.
  5. Написання наукової статті.
  6. ДСТУ 3008: 2015 "Звіти у сфері науки і техніки" Структура та правила оформлення.
  7. Методична презентація «Авторське право».
  8. Нормативна база по навчальних  дисциплінах. Магістратура 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

  9. Перелік наукових фахових видань України
    Твіт