ГоловнаБібліотекаНа допомогу науково-педагогічним працівникам
 Версія для друку
  1. Публічний звіт Голови ДСНС про результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2018 році.

       2. Визначення навчально-методичних видань і вимоги до них.

(надано відомості з інформаційної та видавничої справи, що грунтуються на системі стандартів з інформаційної, бібліотечної та видавничої справи; характеристики неперіодичних видань  (посібник, підручник, навчальний посібник, навчально-методичний посібник, інформаційно-методичний збірник, методичний вісник)

       3. Зразки бібліографічних описів.

      4. "Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах"

Методичні рекомендації

Автори-укладачі: Олександра Боженко, Юлія Корян, Марія Федорець

У рекомендаціях представлено десять найпопулярніших міжнародних стилів цитування  та посилання в наукових роботах для різних галузей знань. 

Рекомендації розроблені та обговорені робочою групою фахівців бібліотек ВНЗ в межах проекту Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» за підтримки Посольства США в Україні. 

 Рекомендовано до друку Президією Української бібліотечної асоціації, протокол №7 від 26  вересня 2016 р.

     5. С. Курбатов -  Рейтинги як інструмент розвитку лідерського потенціалу університетів : навчальний посібник /. С. В. Курбатов ; за заг. ред. С. А. Калашнікової. – К. : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2016.- 40 с. (текстовий документ знаходиться у бібліотеці Інституту)

Мета модулю- розвиток управлінської компетентності керівників закладів вищої освіти шляхом розкриття сутності рейтингів та механізму їх впливу на освітню політику..

     6.  "Академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти" - рекомендації щодо впровадження.

     7. Сучасні освітні тренди.

    Твіт