ГоловнаОсвітаНавчання з питань охорони праці
 Версія для друку

Умови та безпека праці, їх стан та поліпшення – самостійна і важлива задача соціальної політики сучасної промислово розвинутої держави. Безпека робіт на виробництві великою мірою залежить від рівня підготовки спеціалістів з правових та організаційних питань охорони праці та уміння реалізації заходів зі створення умов праці, які відповідають сучасним вимогам.

Відповідно до закону України "Про охорону праці", наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 та Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, зареєстрованої у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці від 16.05.2016 № 76-16-32-к та наказу ДСНС України від 14.12.2018 № 736 «Про організацію навчання у системі післядипломної освіти ДСНС у 2019 році» Інститут державного управління у сфері цивільного захисту проводить навчання з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці в Інституті здійснюється на базі кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення (далі – кафедра ППБЖДН). До проведення навчальних занять залучаються науково-педагогічні, наукові працівники Інституту.

Навчання здійснюється за робочими програмами, затвердженими у встановленому порядку.

Інститут проводить навчання та перевірку знань на платній основі посадових осіб та на безоплатній основі посадових осіб органів і підрозділів ДСНС відповідно до щорічних наказів ДСНС України "Про організацію навчання у системі післядипломної освіти ДСНС України" та окремих доручень Голови ДСНС України.

Навчання здійснюється відповідно до робочих навчальних програм та може проводитись за денною, дистанційною, очно-дистанційною (змішаною) та індивідуальною формами навчання.При проведенні навчання використовуються як традиційні методи, так і сучасні, а також застосовуються технічні засоби навчання: аудіовізуальні, інтерактивні, комп'ютерні навчально-контрольні системи, комп'ютерні тренажери тощо.

Формою перевірки знань слухачів є тестування, яке проводиться комісією з перевірки знань за допомогою технічних засобів. Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

 

 

На виконання наказу ДСНС України від 29.05.2019 року № 319 «Про організацію навчання з питань охорони праці» та План-графіку проходження спеціального навчання з охорони праці осіб начальницького складу, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт на 2019 рік, заплановане проведення виїзних занять за участю науково-педагогічних працівників Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

ПЛАН-ГРАФІК

 

 Телефон для довідок : (044) 428-15-14

 

    Твіт