ГоловнаОсвітаНавчання з питань пожежної безпеки
 Версія для друку

                                                                Спеціальне навчання осіб, які залучаються підприємствами, установами
                                  та організаціями до проведення занять за програмою навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки

Спеціальне навчання осіб, які залучаються до проведення занять з посадовими особами з питань пожежної безпеки, передбачає підвищення рівня педагогічної майстерності, поглиблення знань з пожежно-технічної тематики, вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва, ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння та обізнаність у питаннях відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

Метою спеціального навчання осіб, які залучаються до проведення занять з посадовими особами з питань пожежної безпеки є підвищення рівня знань та умінь осіб, які проходять спеціальне навчання, для проведення занять з посадовими особами з питань пожежної безпеки на високому професійному рівні.

Зміст навчального матеріалу програми розкриває методи проведення занять, основні заходи пожежної безпеки, форми та засоби сповіщення про пожежу, характеристику та порядок використання протипожежного устаткування та інвентарю, рекомендації щодо дій під час пожежі та після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів та питання відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

Основними формами спеціального навчання осіб, які залучаються до проведення занять з посадовими особами з питань пожежної безпеки, є лекції, практичні заняття та самостійна робота. Так, з загального обсягу 24 годин, встановлених для вивчення матеріалу, на лекції призначено – 12 навчальних години, на практичні заняття – 4 години, самостійна робота – 2 години, іспит – 6 годин.

На практичних заняттях у слухачів формуються навички самостійної роботи та творчий підхід до проведення спеціального навчання. При проведенні практичних занять слухачі навчальної групи можуть розподілятися на підгрупи і працювати окремо під керівництвом двох викладачів.

Заключним етапом спеціального навчання осіб, які залучаються до проведення занять з посадовими особами з питань пожежної безпеки, є іспит, метою якого є перевірка знань, здобутих слухачами та їх уміння проводити заняття на високому професійному рівні.

                                                                               Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб
                                                                                              підприємств, установ та організацій

Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій передбачає підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань, вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва, ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння.

Метою навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій є послідовне підвищення рівня знань та умінь посадових осіб з питань пожежної безпеки.

Зміст навчального матеріалу програми розкриває причини виникнення пожеж, пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів, основні заходи забезпечення пожежної безпеки, форми та засоби сповіщення про пожежу, характеристику та порядок використання протипожежного устаткування та інвентарю, рекомендації щодо дій під час пожежі та після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів, відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Основними формами навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій є лекції, практичні заняття та самостійна робота. Так, з загального обсягу 16 годин, встановлених для вивчення матеріалу, на лекції призначено – 8 навчальних години, на практичні заняття – 4 години, самостійна робота – 2 години, диференційний залік – 2 години.

На практичних заняттях у слухачів формуються навички самостійної роботи. При проведенні практичних занять слухачі навчальної групи можуть розподілятися на підгрупи і працювати окремо під керівництвом двох викладачів.

Заключним етапом навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій є диференційний залік, метою якого є перевірка знань, здобутих слухачами, їх уміння самостійно працювати з навчальною та довідковою літературою.

 

т./ф. (044) 430-75-76 (навчально-методичний відділ Інституту – Монастирецький Вадим Вікторович);

 тел. (044) 428-15-14 (кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення).

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА

                                            

  Телефон для довідок : (044) 428-15-14

 

    Твіт