ГоловнаНаукаНормативно- правова база
 Версія для друку

 1. ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1.1. Закон України "Про освіту"

 1.2.  Закон України “Про вищу освіту”

 1.3. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

 1.4. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу”

 1.5. Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”

 1.6. Закон України “Про інноваційну діяльність”

 1.7. Закон України “Про науково-технічну інформацію”

 1.8. Закон України “Про оцінку впливу на довкілля"”

 

 2. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

3. ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

3.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. N 540 “Порядок проведення державної атестації наукових установ”

3.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309 “Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”

3.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”

3.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 656 “Деякі питання реалізації статті 54 ЗУ "Про вищу освіту"”

3.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”

3.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 р. N 162 “Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій”

3.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 494 “Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи”

3.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03 2004 № 257 “Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

3.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. N 1475 “Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників”

3.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”

3.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 1180 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами”

3.12  ПКМ України від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої  освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих  навчальних закладах (наукових установах).

 

4. НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 4.1. Наказ МОН України від 01 червня 2006 р. N 422 “Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації”

4.2. Наказ МОН України від 14 вересня 2011 N 1057 “Про затвердження Переліку наукових спеціальностей”

4.3. Наказ МОН України від 07 серпня 2002 року № 450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”

4.4. Наказ МОН України від 27 жовтня 2008 № 977 “Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій”

4.5. Спільний наказ МОН, Мінфін, Мінеконом України від 01.12.2003 № 798/657/351 “Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами”

4.6 Наказ МОН України від 06 листопада 2015 року № 1151 “Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року  № 266” (Додатки: 1, 2, 3, 4)

4.7  Наказ МОН України від 05.10.2015 № 1005 „Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)”

 

5. НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 5.1. Наказ МВС України № 265 від 02.04.2018 Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій ( додаток 1, додаток 2, додаток 3

 5.2. Наказ МВС України № 141 від 20.02.2017 "Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту"

 

  6. НАКАЗИ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  6.1  Наказ ІДУЦЗ № 113 від  24.10.2016 "Про проведення конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання".

  6.2  Наказ ІДУЦЗ № 150 від 23.12.2016 "Про затвердження Положення про організацію та виконання ініціативних науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт".

  6.3 Наказ ІДУЦЗ № 151 від 23.12.2016 "Про затвердження керівників,відповідальних виконавців та виконавців НДР (ДКР) ІДУЦЗ у 2017 році" (Додаток)

  6.4 Наказ ІДУЦЗ № 13 від 01.02. 2017 "Про внесення змін до наказу Інституту від 12.02.2016 № 19 «Про проведення конкурсу «Кращий науковець року» ".  Додаток.

  6.5 Наказ ІДУЦЗ № 14 від 01.02. 2017  "Про проведення конкурсу «Кращий науковець року» у 2017 році".

  6.6 Наказ ІДУЦЗ № 63  від 31.05.2017  "Про організацію в Інституті науково-практичної конференції" (Додаток 1; додаток 2; додаток 3)

  6.7 Наказ ІДУЦЗ № 105 від 14.09.2017 "Про організацію та участь у виставковому форумі “Технології захисту/ ПожТех-2017”

  6.8 Наказ ІДУЦЗ № 139 від 26.09.2017 "Про втрату чинності наказу ІДУЦЗ від 29.05.2014 № 138"

  6.9 Наказ ІДУЦЗ № 140 від 26.09.2017 "Про організацію роботи по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості НДтаДКР Інституту"

6.10 Наказ ІДУЦЗ № 142 від 26.09.2017 "Про затвердження Пріоритетних напрямів наукових досліджень ІДУЦЗ"

6.11 Наказ ІДУЦЗ № 143 від 26.09.2017 "Про затвердження Положення про критерії оцінювання наукової діяльності"  ( Положеннядодаток 1 ; додаток 2)

6.12 Наказ ІДУЦЗ № 144 від 26.09.2017 "Про рецензування наукових видань та наукових результатів"

6.13 Наказ ІДУЦЗ № 145 від 26.09.2017 "Про затвердження Положення про організацію наукового семінару та персонального складу організаційного комітету"

6.14 Наказ ІДУЦЗ № 158 від 26.10.2017 "Про покращення виконання НДР (ДКР)"

6.15 Наказ ІДУЦЗ № 183 від 19.12.2017 "Про затвердження керівників, відповідальних виконавців та виконавців НДР (ДКР) ІДУЦЗ у 2018 році "   (ДОДАТОК)

6.16 Наказ ІДУЦЗ № 184 від 20.12.2017 "Про організацію видання „Наукового збірника ІДУЦЗ”"

6.17 Наказ ІДУЦЗ № 80 від 04.07.2018 "Про надання списків навчально-методичних праць та/або наукових праць"

6.17 Наказ ІДУЦЗ №179 від 27.12.2018 "Про затвердження керівників, відповідальних виконавців та виконавців НДР(ДКР) ІДУЦЗ у 2019 році"

 

Положення про рецензування

Положення про атестацію

Порядок організації підготовки та проведення наукових заходів в ІДУЦЗ

 

    Твіт