ГоловнаМережа НМЦ ЦЗ та БЖДНормативно-правова база
 Версія для друку

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

 1. Конституція України .

 2. Житловий Кодекс Української РСР.

 3. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність". 

 4. Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

 5. Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

 1. Закон України "Про державну таємницю".

 1. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу".

 1. Закон України "Про відпустки".

 1. Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання".

 1. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану".

 1. Закон України "Про об’єкти підвищеної небезпеки".

 1. Закон України "Про національну безпеку України". 

 2. Закон України "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112". 

 3. Кодекс цивільного захисту України.

 4. Закон України "Про запобігання корупції".

 5. Закон України "Про правовий режим воєнного стану". 

 6. Указ Президента України від 16 січня 2013 року №20/2013 "Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій".

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 року №140 "Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".

 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту" . 

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". 

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року №223 "Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня".

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року №415 "Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету". 

 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року №1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю". 

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року №368 "Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями".

 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року №908 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту".

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №409 "Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій". 

 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 року №397 "Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона".

 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 року №440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки" .

 18. Постанова Кабінет Міністрів України від 26 червня 2013 року №443 "Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту".

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №444 "Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях".

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2013 року №564 "Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони".

 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року №593 "Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року №581 "Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" .

 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року №616 "Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту.

 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року №738 "Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій".

 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року №787 "Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту".

 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року №819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту". 

 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №841 "Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

 28. Постанова Кабінет Міністрів України від 13 листопада 2013 року №828 "Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників".

 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 року №874 "Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб’єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини)".

 30. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2013 року №947 "Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання" .

 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року №5 "Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону".

 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року №6 "Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту".

 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року №11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту".

 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року №548 "Про затвердження Порядку підготовки і здійснення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки".

 35. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року №18 "Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій". 

 36. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 року №469 "Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту".

 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".

 1. Наказ МНС України від 15.08.2002р. 186 "Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки".

 1. Наказ МВС України від 03.07.2014р. №631 "Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій".

 2. Наказ МВС України від 29.07.2014р. №743 "Про затвердження Інструкції про порядок та умови присвоєння (підтвердження, зниження, позбавлення) класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту".

 1. Наказ МВС України від 17.09.2014р. №963 "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників". 

 2. Наказ МВС України від 07.10.2014р. №1032 "Про затвердження Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій".

 3. Наказ МВС України від 13.11.2014р. №1213 "Про затвердження Порядку ведення реєстру атестованих аварійно-рятувальних служб".

 4. Наказ МВС України від 26.12.2014р. №1406 "Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації". 

 5. Наказ МВС України від 30.12.2014р. №1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні". 

57. Наказ МВС України від 30.06.2015р. №776 "Про затвердження Порядку проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб".

58. Наказ МВС України від 15.06.2017р. №511 "Про затвердження Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту". 

59. Наказ ДСНС України від 08.08.2014р. №458 "Про внесення змін до Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях".

60. Наказ МОЗ України від 16.06.2014р. №398 "Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах".

61. Указ Президента України від 26 березня 1999р. Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій .

62. Наказ МВС України від 21.10.2014 р. №1112 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання" .

63. Наказ МВС України від 21.10.2014р. №1113 "Про затвердження Вимог до структури та змісту програм функціонального навчання" .

64. Наказ МВС України від 26.04.2018р. №340 "Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту".

65. Наказ МВС України від 16.10.2018р. №835 "Про затвердження Типового положення про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності".

66. Наказ МВС України від 05.11.2018р. №879 "Про затвердження Правил техногенної безпеки".


 

 

 

    Твіт