ГоловнаПро ІнститутІнформація про діяльністьНавчальна діяльністьОрганізація освітнього процесу
 Версія для друку

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо організації освітнього процесу в Інституті державного управління

у сфері цивільного захисту у 2018/2019 навчальному році

 

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (далі – Інститут) утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 133 «Про створення Всеукраїнського науково-дослідного інституту цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та Інституту державного управління у сфері цивільного захисту» та функціонує відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 814-р «Питання Інституту державного управління у сфері цивільного захисту» і підпорядковується Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Інститут є єдиним в Україні галузевим закладом вищої освіти у сфері цивільного захисту, що відповідно до п. 46 ст. 17 Кодексу цивільного захисту України здійснює функції з організації та навчально-методичного забезпечення навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівних кадрів і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів влади, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» з метою якісної і ефективної організації освітнього процесу в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту введено в дію Положення про організацію освітнього процесу в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту.

З організації функціонального навчання, що здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту та Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 230), підготовлено і затверджено розпорядженнями Кабінету Міністрів України:

Підготовлено План основних заходів Інституту на 2018 рік, а також План основних заходів Інституту на 2019 рік; Графіки навчального процесу Інституту на 2018 та 2019 роки.

До початку навчального року затверджено робочі навчальні програми.

Щодо організації навчання у системі післядипломної освіти ДСНС у 2018/2019 навчальному році діють:

1. Навчання державних службовців (категорії посад «Б», «В»), осіб середнього та старшого начальницького складу апарату ДСНС, осіб середнього, старшого начальницького складу і працівників Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту за професійною програмою підвищення кваліфікації;

2. навчання осіб начальницького складу та працівників ДСНС з питань охорони праці;

3. навчання педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту за програмою короткострокового підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту;

4. підвищення кваліфікації фахівців, які беруть участь у заходах з організації авіаційного пошуку і рятування.

На 2018/2019 навчальний рік підготовлено:

-  наказ ІДУЦЗ від 27.08.2018 № 97 «Про організацію службової підготовки осіб начальницького складу Інституту у 2018/2019 навчальному році»;

-  наказ ІДУЦЗ від 28.08.2018 № 98 «Про організацію освітнього процесу в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту у 2018/2019 навчальному році»;

-  наказ ІДУЦЗ від 28.08.2018 № 99 «Про затвердження Складу та Плану роботи Методичної ради Інституту на 2018/2019 навчальний рік».

Відповідно до наказу ДСНС від 17.09.2018 № 536 «Про організацію курсів англійської мови для персоналу ДСНС у 2018/2019 навчальному році» – у другому півріччі 2018 р. здійснюється проведення занять з вивчення англійської мови державними службовцями, особами середнього та старшого начальницького складу і працівниками ДСНС.

Навчання слухачів з домедичної допомоги проводиться відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, ст. 12 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1115, та наказу ДСНС від 30.03.2018 № 206 «Про організацію підготовки та підвищення кваліфікації з надання домедичної допомоги в системі ДСНС».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII, наказу МОН України від 24.01.2013 № 48 «Про  затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» в Інституті підвищують кваліфікацію викладачі навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист».

Розпочато освітню діяльність на другому (магістерському) рівні вищої освіти:

Розпочато освітню діяльність на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» - підготовка докторів філософії (аспірантура) з ліцензованим обсягом 5 осіб.

Також Інститут надає послуги підприємствам, установам та організаціям щодо навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки та з питань охорони праці.

Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки здійснюється відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697, та наказу ІДУЦЗ від 12.02.2015 №26 «Про затвердження Положення про проведення навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки та утворення Комісії з прийняття іспитів і заліків».

Навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів ДСНС, здійснюється відповідно до закону України «Про охорону праці», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, наказу ДСНС від 19.12.2017 № 683 «Про організацію навчання в системі післядипломної освіти ДСНС у 2018 році».

В Інституті протягом 2018 року проходили навчання слухачі за такими напрямами:

І.  Функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту (керівний склад та фахівці міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади).

ІІ.  Освітня діяльність на другому (магістерському) рівні вищої освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» з ліцензованим обсягом 30 осіб.

ІІІ.  Освітня діяльність на другому (магістерському) рівні вищої освіти у галузі знань 28 «Публічне управління» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом 20 осіб.

ІV.  Освітня діяльність на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» - підготовка докторів філософії (аспірантура) з ліцензованим обсягом 5 осіб.

V.  Навчання персоналу ДСНС з іноземної (англійської) мови.

VІ.  Підвищення кваліфікації посадових осіб з питань цивільного захисту суб’єктів господарювання.

VІІ.  Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців органів управління системи авіаційного пошуку та рятування.

VІІІ.  Підвищення кваліфікації державних службовців ІІ – VІІ категорій посад («Б» та «В») у сфері цивільного захисту (у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»).

ІХ.  Підвищення кваліфікації викладачів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Х.  Підготовка з домедичної допомоги для рятувальників та психологів ДСНС.

ХІ.  Навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів ДСНС України.

ХІІ.  Навчання з питань пожежної безпеки.

ХІІІ.  Короткострокове підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту.

З 2019 року запроваджено проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

 ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію освітнього процесу в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту

 

Наказ ІДУЦЗ від 16 листопада 2018 № 158 "Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту"

Наказ ДСНС України від 19.12.2017 № 683  "Про організацію навчання у системі післядипломної освіти ДСНС у 2018 році". 

Наказ ІДУЦЗ від 27 серпня 2018 № 97 "Про організацію службової підготовки осіб начальницького складу Інституту у 2018/2019 навчальному році"

Наказ ІДУЦЗ  від 28 серпня 2018 № 98 "Про організацію освітнього процесу в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту у 2018/2019 навчальному році"

Наказ ІДУЦЗ від 28 серпня 2018  № 99 "Про затвердження Складу та Плану роботи Методичної ради Інституту на 2018/2019 навчальний рік"

ПОЛОЖЕННЯ про систему контролю за якістю навчального процесу в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту (наказ ІДУЦЗ від 01.12.2016 № 131)      

    Твіт