ГоловнаОстанні новини13 Лютого, 2019р.
 Версія для друку

НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області. Нові вимоги до викладання у сфері підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту

Опубліковано: 13.02.2019, 16:39

Вирішення проблеми викладання у сфері підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту, підготовки фахівців якісно нового рівня потребує удосконалення навчального процесу шляхом пошуку та впровадження нових технологій навчання. Традиційні методи навчання, розраховані на відносно стабільну навчальну інформацію, на сучасному етапі є малоефективними.

Функціональне навчання покликане актуалізувати функціональну компетенцію особи за штатною посадою з урахуванням покладених на неї обов’язків з організації та здійснення заходів цивільного захисту.

Задоволення потреб особи у функціональному зростанні з питань цивільного захисту відбувається без підвищення її фахової кваліфікації за спеціальністю і не може розглядатися, як альтернатива встановленим видам і формам післядипломної освіти для певної галузі знань або посад державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, персоналу суб’єктів господарювання.

Обсяг інформації у вивченні матеріалу досить великий і потребує від слухачів вміння орієнтуватися у великій кількості як міжнародних документів, так і в законодавчих актах України, що регламентують і регулюють питання організації захисту здоров’я і життя працюючих та порядок дій в обставинах надзвичайних ситуацій, стихійних, екологічних лих, техногенних аварій і катастроф та їх короткотермінових та тривалих наслідків, порятунку людей та матеріальних цінностей. Існує небезпека поринути у вивчення вимог міжнародних та загальнодержавних керівних документів і залишити поза увагою реалізацію практичних питань.

Аналіз педагогічної літератури переконує в недостатній ефективності традиційного типу навчання через традиційний метод організації викладання.

Одним із шляхів удосконалення навчального процесу є ширше використання суто практичних методів навчання. Це обумовлено тим, що традиційні (пояснювальні, ілюстративні, репродуктивні) методи не забезпечують належного творчого розвитку здібностей слухачів Центру.

Новим видом навчальних занять у поточному році є класно-групові заняття, які поєднують у своїй структурі детальний розгляд теоретичних положень навчальної теми, формування первинних умінь їх практичного застосування та контроль засвоєння і закріплення вивченого матеріалу. Вони відрізняються нестандартною структурою проведення, що умовно в себе включає актуалізацію та корекцію опорних знань слухачів, сприймання та усвідомлення слухачами нового навчального матеріалу, практичне застосування отриманих знань посередництвом пробних робіт за зразком, інструкцією чи заздалегідь підготовленою технологічною (операційною) картою, узагальнення і систематизацію знань.

Під час класно-групового заняття викладач поетапно подає новий матеріал з теоретичних питань, супроводжує його демонстрацією підготовлених презентацій з використанням мультимедійної техніки, плакатів, діаграм, схем, текстових або графічних зображень, відео, звукозаписів та показом натурних зразків, діючих моделей і макетів.

У подальшому із залученням слухачів до активної роботи та широкого поєднання їх індивідуальної й групової роботи викладачем організовується обговорення навчального матеріалу з виконанням практичних завдань (графіки, схеми, розрахунки тощо) з наданням слухачам необхідних пояснень та рекомендацій, ставляться перед ними контрольні питання, заслуховуються їхні відповіді з метою здійснення контролю рівня засвоєння навчального матеріалу та спрямування самостійної роботи слухачів за розглянутою темою.

При проведенні класно-групових занять викладачем з урахуванням специфіки навчального матеріалу та можливостей використання засобів навчання обираються словесні методи (розповідь, бесіда, пояснення), наочні методи (ілюстрування, демонстрування), презентаційний метод, практичні методи (практична робота, творчі рекомендації).

Сприятимуть якісному засвоєнню слухачами знань тексти навчальних курсів, побудовані як навчальний посібник. В них викладається відповідно до затвердженої робочої навчальної програми теоретичний та практичний матеріал із навчальними завданнями.

Теоретичний матеріал викладається у розмовному стилі, містить ілюстративний і табличний матеріал.

Практичний матеріал - це приклади з практичного застосування теоретичного матеріалу, практичні завдання та алгоритми їх розв’язання, перелік контрольних питань для самоперевірки.

Текст навчального курсу розглядається та схвалюється на засіданні педагогічної ради Центру.

Ставлення педагогів до таких нововведень неоднозначне. Зрозуміло, що це потребуватиме відведення більшої кількості робочого часу викладача для відпрацювання нового виду документів.

Сутність запропонованих змін полягає в тому, що ми відходимо від установи, де напихають теоретичними знаннями, і стаємо навчальним закладом, що формує компетентності, потрібні для виконання певних обов’язків у галузі цивільного захисту.

DSC_0045.jpgDSC_0008.jpg


   
Останні новини
20 Червня14:19 НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області. Міжнародні навчання „Rescue days Ukraine 2019”
20 Червня14:13 НМЦ ЦЗ та БЖД Луганської області. Країна професійних мрій
20 Червня14:04 НМЦ ЦЗ та БЖД Луганської області. Єдиний день безпеки у м. Сєвєродонецьку.
20 Червня13:58 НМЦ ЦЗ та БЖД Луганської області. Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників
19 Червня16:49 НМЦ ЦЗ та БЖД Чернігівської області. Безпечний літній відпочинок
19 Червня11:33 НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області. Всі разом за сім’ю – такий девіз фестивалю сім’ї в місті Бердянськ
18 Червня15:16 НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області. Органи управління та сили цивільного захисту Кам’янського району та міської ОТГ пройшли перевірку на готовність виконання завдань за призначенням в умовах мирного часу та особливий період
13 Червня08:52 НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області. Мобільний консультаційний пункт працює з дітьми та дорослими
10 Червня16:25 НМЦ ЦЗ та БЖД Одеської області. «Літо - це маленьке життя!»
10 Червня16:21 НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької . Корисні та безпечні канікули
6 Червня14:00 НМЦ ЦЗ та БЖД Чернігівської області. Підведення підсумків обласного етапу конкурсу «Безпека в житті – життя в безпеці»
6 Червня13:54 НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області. Підвищуємо професійну майстерність
3 Червня16:30 НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області. Командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Запорізької області.
3 Червня13:21 НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області. Заняття з керівниками та фахівцями закладів освіти міста Мелітополь.
31 Травня13:07 НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області.День професійної майстерності
Останні новини