ГоловнаПро ІнститутСтруктураАспірантура
 Версія для друку

Завідувач аспірантури

Телефон: +38 (044) 468-92-72

 

Аспірантура за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” у галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”

Головна мета діяльності аспірантури — організація та управління на загальноінститутському рівні процесами підготовки та атестації здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня.

Аспірантура в своїй в своїй діяльності керується вимогами законів України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII, положенням “Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261, інших нормативно-інструктивних документів, рішень, наказів міністерства освіти і науки України розпоряджень і наказів начальника Інституту.

 

                                                                                                                         Основні напрями діяльності:

- організація діяльності аспірантури з метою реалізації вимог до третього (освітньо-наукового) рівня що відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій;

- забезпечення якості освітньої діяльності Інституту у частині підготовки докторів філософії;

- координація роботи зі створення нових та оптимізації існуючих освітньо-наукових програм, навчальних планів і програм навчальних курсів з підготовки докторів філософії, які передбачають здобуття теоретичних знань, практичних умінь та навичок щодо проведення власного наукового дослідження, розв’язання важливих наукових або прикладних проблем;

- організація співпраці з закладами вищої освіти і науковими установами в частині підготовки докторів філософії.

ПОЛОЖЕННЯ

 

    Твіт