ГоловнаОсвітаПідвищення кваліфікації державних службовців
 Версія для друку

Одним з основних напрямків адміністративної реформи в Україні є створення нової системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, готових до впровадження нововведень і до несення відповідальності за прийняті рішення.

У той же час стратегія майбутнього розвитку держави це, в першу чергу, стратегія професійної підготовки кадрів, підвищення їх управлінської культури і наріжним каменем для цього має бути процес удосконалення всієї системи державного управління в Україні.

Реалії сьогодення висувають нові вимоги до якості освіти, зокрема до універсальності підготовки державних службовців, підвищення їх управлінської культури, адаптації до соціальних умов, особистісної орієнтованості навчального процесу, його інформатизації, визначальної важливості освіти у забезпеченні розвитку державної служби.

Однією з надважливих особливостей професійної діяльності державних службовців у сфері цивільного захисту є її спрямованість на підготовку, прийняття та реалізацію управлінських рішень, що є особливо актуальним в умовах виникнення надзвичайних ситуацій (НС), оскільки прорахунки при ліквідації НС, як правило, породжені відсутністю достатнього досвіду і необхідних знань у керівників усіх відповідних ланок управління.

Людський фактор, професіоналізм і компетентність керівників, виходять на перше місце за результатами аналізу причин техногенних аварій і катастроф та оцінкою виконання заходів з ліквідації наслідків НС.

Відповідно до п.4, п/п 48 «Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій» підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців та працівників апарату ДСНС України, а також осіб, включених до кадрового резерву здійснюється для забезпечення їх професійної компетенції, без чого неможливо створити сучасну систему державного управління з попередження та реагування на НС в Україні.

Підвищення кваліфікації державних службовців, як засіб забезпечення професійної компетенції, розглядається як одне з першочергових завдань діяльності у сфері цивільного захисту, без розв'язання якого неможливо забезпечити ефективність державного управління щодо створення сучасної системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації в Україні. Це завдання покладено на Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (далі - Інститут), який є єдиним в Україні галузевим навчальним закладом післядипломної освіти, в якому  підвищення кваліфікації проходять державні службовці V-VІІ категорій, керівний склад підприємств, установ та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України).

Інститут протягом 2002-2015 років здійснив підвищення кваліфікації більше ніж 21 тис. фахівців цивільного захисту центральних органів виконавчої влади, працівників інших установ і організацій, у тому числі 500 державних службовців V-VII категорій посад ДСНС (МНС) України.

На виконання п. 6 Указу Президента України від 12.03.2015 № 139 «Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року «Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки» Інститутом за підтримки Національного агентства України з питань державної служби, ДСНС України та МОН України оновлено ліцензію МОН України на підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VII категорій посад у сфері цивільного захисту у галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Підвищення  кваліфікації також спрямоване на завдання фахової діяльності в певних сферах державного управління, це розгляд професійного навчання як невід'ємної складової професійної діяльності фахівців у сфері цивільного захисту населення і територій від НС; обов'язковість, наступність і безперервність професійного навчання; обумовленість його змісту станом і перспективами співробітництва у цій сфері на територіальному, міжвідомчому та міжнародному рівнях; випереджаючий характер змісту професійного навчання в поєднанні з вирішенням поточних оперативних завдань органів, підприємств, установ й організацій, на які поширюється чинність законодавства України у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від НС; відповідність змісту, організації та ресурсного забезпечення системи та змісту навчання державним потребам та вимогам та урахування результатів навчання при оцінці якості професійної діяльності.

Метою підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VII категорій у сфері цивільного захисту є забезпечення професійної та функціональної компетентності працівників центрального апарату ДСНС України, його територіальних органів, фахівців з питань цивільного захисту органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, створення умов для реалізації суспільних і державних потреб у професійно підготовлених, спроможних працювати за особливих обставин фахівцях, їх самореалізації. Програма укладена з урахуванням концепції лідерства ХХІ століття, які ґрунтуються на ствердженні, що лідерство – це не тільки якість, яка існує від народження, але і навички, які набуваються в процесі професійного становлення. Участь у програмах розвитку лідерства дозволить державним службовцям покращити свої професійні якості, сприятиме розширенню світогляду та відкриє нові можливості до самореалізації, що відповідає основним завданням Державної цільової програми розвитку державної служби: удосконалення організаційних засад державної служби з урахуванням компетентнісного підходу, передбаченого Законом України «Про державну службу»; впровадження нової системи управління людськими ресурсами на державній службі в середньостроковій перспективі; формування висококваліфікованого кадрового складу державної служби.

 

    Твіт