ГоловнаБібліотекаПро бібліотеку
 Версія для друку

 

Бібліотека Інституту державного управління у сфері цивільного захисту є бібліотечно-бібліографічним, культурно-просвітницьким підрозділом навчального закладу. Її  діяльність призначена забезпечувати співробітників та слухачів Інституту спеціальною технічною літературою за напрямами освітньої та наукової діяльності Інституту.

Формування фонду проводиться відповідно до профілю Інституту та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Створено і підтримується фонд електронних документів навчально- методичного забезпечення дисциплін на платформі «УФД -Бібліотека».

Сьогодні пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є забезпечення вільного доступу до інформації, достовірність якої адмініструється програмними продуктами. Її діяльність головним чином спрямована на виконання стратегічних освітньо-виховних завдань із використанням сучасних електронних технологій.

На території бібліотеки діє зона бездротового доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi.

 

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД

 

Якісне інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів вищого навчального закладу полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Фонд бібліотеки представлений науковою, навчально-методичною літературою відповідно до галузевого використання, енциклопедіями, словниками, довідковими посібниками, художньою літературою.

 

     Загальний  бібліотечний фонд складає              

7 тис. 974 екземплярів облікових одиниць

Навчально- методична література

6 тис. 749 екземплярів

 

Художня література

1 тис. 225 екземплярів

 

 

Значну роль у забезпеченні навчального та наукового процесів Інституту  відіграють періодичні видання. Публікації у періодиці здатні задовольнити інформаційні, наукові, загальноосвітні та інші потреби користувачів бібліотеки.

Перелік періодики щороку оновлюється.

На 2019 рік проведено передплату ЗМІ кількістю 19 найменувань, з них 6 підписних видань - фахові.

з/п

Назва видання

газети

1.

"Освіта України" (укр.)(Г)

Газета  «Освіта України» щотижневевидання, єдине офіційне друковане видання Міністерства освіти і науки України. Заснована у 1996 році.

2.

"Урядовий кур‘єр" (Г)

Газета "Урядовий кур'єр" — щоденне видання центральних органів виконавчої влади України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

з/п

Назва видання

журнали

 

 1.

 

 

  "Аспекти публічного управління"

(Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

 Том 7 № 1-2 (2019)

Том 7 № 3 (2019)

Том 7 № 4 (2019)

Том 7 № 5 (2019)

 

2.

 

 

 

"Безпека життєдіяльності"

Журнал висвітлює питання організації безпеки життєдіяльності в навчально-виховних закладах, установах, організаціях. Надає офіційну інформацію Міністерства освіти і науки України та Міністерства надзвичайних ситуацій з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, надзвичайних ситуацій, побутового травматизму.

№1,2019

№2,2019

№3,2019

№4,2019

№5,2019

№6, 2019

№7, 2019

№8, 2019

3.

"Бюджетна бухгалтерія",

"Оплата праці"

 

4.

 

 

  "Вища освіта України" (укр.)
Теоретичний та науково-методичний журнал. Містить матеріали з проблем організації та розвитку вищої освіти в Україні, методології і методики освітнього процесу, висвітлює моделі освіти і навчання в зарубіжних країнах.

№1, 2019

№2, 2019

5.

 

 

 

 

 

  "Вісник НУЦЗ України"

Видання засноване в 2014 році (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21020-10820р від 15.10.2014 р). Наведено результати наукових досліджень в галузі державного управління. Розглядаються проблеми розвитку системи державного регулювання економічних і соціальних процесів, а також реагування на надзвичайні ситуації. Представлені в збірнику наукові роботи відображають сучасні підходи до підвищення ефективності та результативності функціонування такої системи і тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.
Випуск 1 (10)

6.

 

 

 

 

 "Вісник Національної академії державного управління при Президентові України" (укр.)

Наукове фахове видання, яке висвітлює результати науково-дослідних робіт, результатів теоретичних і прикладних досліджень учених, фахівців, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів з питань державного управління, політології та філософії, а також забезпечує інформаційними потребами суспільство в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідницької діяльності.

№1 (92), 2019

№2 (93), 2019

7.    "Держзакупівлі"

№1, 2019

№2, 2019

№3, 2019

№4,2019

№5, 2019

№6, 2019

№7, 2019

№8, 2019

8.

 

"Економічний часопис-ХХІ"

Загальноукраїнський науковий фаховий журнал

Визнане в Україні та за кордоном науково-аналітичне видання. У ньому регулярно публікуються наукові статті провідних українських, російських та інших зарубіжних учених, аспірантів і докторантів, народних депутатів України, керівників державних і місцевих органів влади; матеріали наукових конференцій та семінарів; рецензії на наукові монографії тощо.

 №175 (1-2), 2019

9.

 

   "Ефективність державного управління"

(Львівський  регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

Збірник наукових праць “Ефективність державного управління”.

Висвітлено науково-практичні підходи, міркування та результати науково-практичних досліджень, що стосуються державного управління та його ефективності, державної служби і місцевого самоврядування, розглянуто економічні та історичні проблеми державотворення.

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної служби, державного управління та місцевого самоврядування.

 

№ 58,2019

10.

 

 

 

  "Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України"(укр.)

 Єдине офіційне видання МОН України. Друкуються рішення колегії, накази, типові навчальні плани, рекомендації та коментарі з питань вищої, професійної, середньої, початкової, дошкільної та поза­шкільної освіти.
Виходить 12 разів на рік.

№1, 2019

№2, 2019

№3, 2019

№4,2019

№5,2019

№6, 2019

№7, 2019

№8, 2019

11.   "Кадровик UA"  

12.

 

 

  "Надзвичайна ситуація +"

Виробничо-практичний журнал, в якому висвітлюється актуальна інформація із широкого кола питань у сфері цивільного захисту, пожежної безпеки й безпеки життєдіяльності населення та територій.

№1, 2019

№2, 2019

№3, 2019

№4,2019

№5,2019

№6, 2019

№7, 2019

№8, 2019

13.

  "Наука і оборона"

Фахове видання у галузі військових і технічних наук
 

14.

 

 

 

"Охорона праці і пожежна безпеки"

Виробничо-практичне видання для всіх, хто працює в сфері охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту підприємств України, в якому втілено тенденції нового часу, а також досвід і практику!

У журналі «Охорона праці і пожежна безпека» — практичні матеріали, професійні поради, нормативно-правові акти та інструкції.

№1, 2019

№2, 2019

№3, 2019

№4,2019

№5,2019  

№6, 2019

№7, 2019

№8, 2019

 

 

 

 

  "Пожежна та техногенна безпека"

(укр., рос.) - функціонування пожежно-рятувальної служби, добровільного пожежного товариства, відомчої та сільської пожохорони, ветеранських організацій, наукові дослідження, бюлетень держреєстру нормативно-правових актів, коментарі, плакати й рекомендації з питань пожежної та техногенної безпеки. 

Робота рятувальної служби, нормативні документи

№1, 2019

№2, 2019

№3, 2019

№4,2019

№5,2019

№6, 2019

№7, 2019

16.

 

  "Проблемы управления" (Минск)

(Академія управління при Президентові Республіки Білорусь)

№2(72)

серии А иВ

апрель-июнь

2019

17.   "Юридична практика. Законодавство. Право"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із повним змістом статей періодичних видань можна ознайомитись у бібліотеці Інституту.

 

 

 

    Твіт