ГоловнаПро ІнститутРада ветеранів
 Версія для друку

 

P1010003.JPG

Голова Ради ветеранів

 Тищенко Василь Олександрович

доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення

кандидат наук з державного управління, доцент

полковник служби цивільного захисту у відставці
тел.: (+380 44) 468 92 72

 

Заступник голови - Потеряйко Сергій Петрович. полковник у відставці, начальник наукового відділу, к. військ.н., доцент
тел.: (+380 44) 430 06 15

Склад Ради ветеранів Інституту.

Переверзін Юрій Павлович – полковник у відставці, старший науковий співробітник наукового відділу к. військ.н., доцент;

Положешний Володимир Володимирович – полковник внутрішньої служби у відставці; доцент кафедри організації служби цивільного захисту, к.т.н., доцент;

Кучинський Валентин Віталійович - полковник внутрішньої служби у відставці, пенсіонер.Рада ветеранів Інституту державного управління у сфері цивільного захисту є структурним підрозділом "Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України"

Відповідно до наказу Подільського районного управління юстиції у м. Києві від 09.11.2012 року № 023 «Відомості про осередок (об’єднання) громадської організації "Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи"» внесено місцеву - Раду ветеранів Інституту державного управління у сфері цивільного захисту „Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України" до книги обліку громадських організацій.

Напрями роботи Ради ветеранів відображені у Положенні про Раду ветеранів Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

 

ПЛАН

роботи місцевої Ради ветеранів ІДУЦЗ Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та ДСНС України на 2018 рік   ПОЛОЖЕННЯ

           про Раду ветеранів Інституту державного управління
  у сфері цивільного захисту1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рада ветеранів Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (далі Рада ветеранів Інституту) є функціональним осередком Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України (далі – Асоціація), яка об'єднує на добровільних засадах ветеранів війни: учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни і ветеранів: праці, служби цивільного захисту, військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, дітей війни та пенсіонерів-інвалідів органів і підрозділів системи МНС України.

1.2 Рада ветеранів створена волевиявленням ветеранів війни учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни і ветеранів праці, служби цивільного захисту, військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, дітей війни та пенсіонерів системи МНС (далі – ветерани) та діє на основі єдності їх інтересів для реалізації мети і завдань, передбачених Статутом Асоціації та Положенням про загальні засади побудови функціональних осередків Асоціації на принципах демократії, законності, самоуправління та гласності.

1.3. Рада ветеранів інституту здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про об'єднання громадян» та інших законодавчих і нормативно-правових актів України й норм міжнародного права, Статуту Асоціації, Положення про загальні засади побудови функціональних осередків Асоціації та цього Положення.

1.4. Всі основні питання діяльності Ради ветеранів Інституту вирішуються на зборах ветеранів та/або на засіданнях статутного виборного органу (Бюро Ради ветеранів).

1.5. Рада ветеранів веде передбачене відповідними нормативними актами діловодство та в установленому порядку звітує про свою діяльність перед Президією Асоціації.

2. МЕТА ТА ДЕВІЗ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

Основною метою діяльності Ради ветеранів інституту є:

2.1. Сприяння провадженню наукової, освітньої, соціальної, оздоровчої та інших видів аматорської діяльності для ветеранів інституту.

2.2. Сприяння задоволенню та захисту законних, соціальних, економічних, інтелектуальних, авторських, пенсійних, творчих, національно-культурних та інших прав ветеранів інституту.

2.3. Сприяння професійному вдосконаленню та підвищенню наукового фаху молодих працівників інституту.

2.4. Девіз Ради ветеранів: «Професійна допомога молодому працівнику та соціальний захист кожному ветерану».

3. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

Для досягнення основної мети Рада ветеранів забезпечує виконання таких завдань та функцій:

3.1. Сприяння поліпшенню соціального захисту ветеранів інституту та забезпеченню ними виховного впливу на молодих працівників, формуванню у них професійних та моральних якостей, відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків при проведенні наукових досліджень і випробувань.

3.2. Участь та сприяння у виконанні програм і науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НД та ДКР) з питань запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.3. Участь у здійсненні заходів, що забезпечують підтримку вітчизняних виробників пожежної і аварійно-рятувальної техніки, пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання, засобів колективного й індивідуального захисту та інших виробів для гасіння пожеж, ліквідації аварій, мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.4. Організація та здійснення заходів щодо підтримки ветеранів інституту, сприяння у забезпеченні їх соціального та правового захисту.

3.5. Сприяння в організації та здійсненні заходів з професійного розвитку молодих спеціалістів служби цивільного захисту, залученні ветеранів та пенсіонерів до участі в патріотичному вихованні молоді, підтриманні її морального стану, веденні здорового способу життя, профілактики правопорушень тощо.

3.6. Сприяння щодо залучення ветеранів і пенсіонерів – членів Ради ветеранів до посильної трудової, виробничої та громадської діяльності.

3.7. Сприяння та участь у пропаганді героїчних і трудових традицій органів і підрозділів МНС України, а також в проведенні спільно з керівництвом ІДУЦЗ урочистих заходів з нагоди державних свят, визначних подій та ювілейних дат за участю ветеранів і пенсіонерів – членів Ради Ветеранів.

3.8. Організація та здійснення заходів щодо вивчення історії створення і функціонування органів та підрозділів державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту та сприяння подальшому розвитку і функціонуванню історико – культурної спадщини та музейної справи в Інституті.

4. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

4.1 Рада ветеранів створюється та діє на основі добровільності і рівноправності її членів, законності та гласності.

4.2. Рада ветеранів здійснює свою діяльність на основі наступних принципів:

4.2.1. Повага до особистої гідності та думки кожного члена Ради ветеранів.

4.2.2. Колективність у роботі та прийнятті рішень, особиста відповідальність керівників за їх реалізацію, а кожного члена Ради ветеранів – за доручену справу.

4.2.3. Можливість вільної дискусії, повна гласність у роботі Ради ветеранів та її статутних керівних органів.

4.2.4. Повага прав більшості й меншості членів Ради ветеранів. Прийняте більшістю рішення обов’язкове для всіх.

4.2.5. Рішення прийняті вищими органами Асоціації, є обов’язковими для виконання Радою ветеранів Інституту.

4.3. Рада ветеранів Інституту в своїй діяльності керується Статутом Асоціації, Положенням про загальні засади побудови осередків Асоціації та цим Положенням.

4.4. Рада ветеранів Інституту діє без права юридичної особи і легалізує свою діяльність відповідно до законодавства України шляхом повідомлення про її створення до правління юстиції Печерського району м. Києва.

5. ЧЛЕНСТВО В РАДІ ВЕТЕРАНІВ

5.1. Членом Ради ветеранів може бути кожен громадянин чи громадянка України або іншої держави: за віком, вислугою років, станом здоров’я та з інших причин, незалежно від національності, політичних переконань, віросповідань, який (яка) визнає Статут Асоціації, мету ветеранського руху та організацію розвитку історико-культурної спадщини в системі МНС і в міру своїх можливостей, бере участь в роботі однієї з Рад ветеранів, керівних її статутних органах або апараті управління Асоціації.

5.2. Прийом у члени Ради ветеранів здійснюється за рішенням її Бюро на підставі письмової заяви та подальшим внесенням у Реєстраційну книгу членів Асоціації.

5.3. Рада ветеранів будується на принципах фіксованого та індивідуального її членства:

5.3.1. Фіксованими членами Ради ветеранів є ветерани війни, учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни; ветерани праці; учасники ліквідації аварії на ЧАЕС; ветерани та пенсіонери МНС України, військової служби, органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони, які працювали (працюють) в інституті.

Всі вони, за їх бажанням, після виходу на пенсію зараховуються до членів Ради ветеранів і заносяться до Реєстраційної книги членів Ради ветеранів без оформлення письмової заяви і підлягають захисту з боку Ради ветеранів.

5.3.2. Індивідуальними членами Ради ветеранів можуть бути: громадяни України, іноземці, особи без громадянства, особовий склад і працівники органів цивільного захисту, пенсіонери служби цивільного захисту, військової служби, органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони (далі – громадяни), які визнають Статут Асоціації, Положення про Раду ветеранів і сприяють виконанню мети та завдань Ради ветеранів.

Питання про прийом громадян у члени Ради ветеранів розглядається та вирішується на засіданні Бюро Ради ветеранів на підставі письмової заяви та анкети вступаючого, з подальшим внесенням у Реєстраційну книгу членів Ради ветеранів.

5.3.3. Відповідно до вимог Статуту Асоціації член Ради ветеранів має право бути її членом лише в одній організації.

Не можуть бути членами Ради ветеранів особи засуджені за кримінальні злочини, а також особи, що вчинили провини, які плямують звання громадянина України.

5.4. Порядок припинення членства в Раді ветеранів:

5.4.1. Вихід із членів Ради ветеранів здійснюється на підставі письмової заяви члена Ради ветеранів на ім’я голови Ради ветеранів.

5.4.3. Член Ради ветеранів може бути виключений з числа члена Ради ветеранів, якщо він не виконує обов’язки члена Ради ветеранів, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди її репутації. Рішення про виключення члена Ради ветеранів із її складу приймається Бюро Ради ветеранів або вищим статутним органом Асоціації.

5.4.4. Належність члена Ради ветеранів до тієї чи іншої Ради ветеранів може бути змінено шляхом подання заяви до керівника відповідного статутного органу Ради ветеранів і прийняття ним відповідного рішення.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

6.1. Члени Ради ветеранів мають право:

6.1.1. Обирати і бути обраним до складу статутних органів Ради ветеранів, висувати до зазначених органів Ради ветеранів своїх представників.

6.1.2. Брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів Ради ветеранів, до складу яких вони обрані.

6.1.3. Вносити пропозиції до статутних органів Асоціації всіх рівнів і відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення.

6.1.4. На участь у зборах і засіданнях статутних органів Ради ветеранів, коли розглядається їхня справа.

6.1.5. Користуватися послугами та пільгами, які може надавати Рада ветеранів, а також на захист Радою ветеранів свого соціального стану.

6.1.6. Звертатись до керівних статутних органів Ради ветеранів для отримання фінансової допомоги для розв’язання комплексних проблем, реалізації статутних проектів або на благодійні цілі.

6.1.7. Брати участь в усіх масових заходах, які проводяться Радою ветеранів.

6.1.8. Вільно вступати до Ради ветеранів і вибувати з неї за власною усною чи письмовою заявою.

6.2. Члени Ради ветеранів зобов'язані:

6.2.1. Сприяти виконанню мети і завдань Ради ветеранів.

6.2.2. Брати активну участь у діяльності Ради ветеранів та у проведенні заходів щодо патріотичного виховання молодих працівників.

6.2.3. Дотримуватись вимог Статуту Асоціації, Положення про Раду ветеранів та інших керівних документів Асоціації, виконувати рішення її керівних статутних органів і взятих на себе зобов'язань.

6.3. За належне виконання своїх обов'язків члену Ради ветеранів за рішенням відповідних статутних органів Асоціації оголошується усна подяка, вручається Грамота, Почесна грамота або письмова Подяка Асоціації та використовуються інші заохочення відповідно до Положення, затвердженого Президією Асоціації.

За особливо видатні заслуги члени Ради ветеранів можуть бути представлені в установленому законодавством України порядку до відомчих та державних нагород.

6.4. За невиконання статутних вимог до члена Ради ветеранів застосовуються відповідні громадські стягнення: попередження, догана та виключення з членів Ради ветеранів. Рішення про громадське стягнення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні статутного органу Ради ветеранів.

6.5. Вибори статутних виборних органів Рад ветеранів усіх рівнів (первинних, місцевих і територіальної) та ревізора обласної Ради ветеранів проводяться відкритим голосуванням.

Рішення Конференції, Зборів і керівних статутних виборних органів Рад ветеранів приймаються простою більшістю голосів.

Правління Ради ветеранів і Ревізор підзвітні вищестоящим керівним статутним органам Асоціації, що їх обрали та Президії Асоціації.

Оновлений склад Правління Ради ветеранів щороку розглядається і затверджується рішенням Конференції Ради ветеранів.

7. КЕРІВНІ ОРГАНИ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

7.1. Керівними статутними органами Ради ветеранів інституту є: Збори Ради ветеранів (далі – Збори), Бюро Ради ветеранів, Голова Ради ветеранів.

7.2. Вищим керівним органом Ради ветеранів інститутуза необхідністю, але не рідше одного разу на 5 років.

7.3. Виключною компетенцією Зборів є:

7.3.1. Прийняття Положення про Раду ветеранів Інституту та внесення до нього змін і доповнень.

7.3.2. Встановлення кількісного складу та обрання терміном на пять років Бюро Ради ветеранів, обрання Голови Ради ветеранів.

7.3.3. Вирішення питань щодо припинення діяльності Ради ветеранів чи її реорганізації.

7.4. Збори вважаються правочинними, якщо в їх роботі взяли участь не менше половини обраних делегатів. Рішення на Зборах приймаються простою більшістю.

7.5. Час, місце, порядок проведення Зборів вирішується Бюро Ради ветеранів Інституту, (далі – Бюро). Позачергові Збори проводяться на вимогу Бюро та не менше, як одної третини членів Ради ветеранів.

7.6. Колегіальним керівним органом Ради ветеранів Інституту у період між Зборами є Бюро Ради ветеранів.

7.7. Кількісний і персональний склад Бюро Ради ветеранів визначається Зборами.

7.8. Бюро Ради ветеранів:

7.8.1. Скликає Збори Ради ветеранів.

7.8.2. Розглядає та затверджує план роботи Ради на рік.

7.8.3. Готує звіти про діяльність Ради ветеранів Інституту.

7.8.4. Приймає рішення з інших питань, що не входять до виключної компетенції Зборів.

7.8.5. Приймає рішення з питань, які потребують врахування особливих обставин, не передбачених цим Положенням.

7.9. Засідання Бюро Ради ветеранів проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на півріччя і вважаються дійсними, коли на них присутні не менше двох третин членів Бюро. Рішення Бюро приймаються простою більшістю. Роботою Бюро керує Голова Ради ветеранів.

7.10. Голова Ради ветеранів.

7.10.1. Організовує роботу Ради ветеранів Інституту.

7.10.2. Виносить питання на розгляд Бюро Ради ветеранів і головує на його засіданнях.

7.10.3. Забезпечує виконання планів роботи Ради ветеранів Інституту.

7.10.4. Виконує інші функції, що витікають з цього Положення та чинного законодавства.

7.11. Секретар Ради ветеранів.

7.11.1. Відповідає за підготовку відповідних матеріалів щодо проведення Ради ветеранів.

7.11.2. Забезпечує за дорученням голови Ради ветеранів своєчасне інформування членів Ради ветеранів про скликання засідань Ради ветеранів.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ВЕТЕРАНІВ

8.1. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про Раду ветеранів мають право всі члени Ради ветеранів.

8.2. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється головою Ради ветеранів та затверджується рішенням Зборів ветеранів.

8.3. Зміни і доповнення, внесені до Положення, реєструються в Головному управлінні юстиції Подільського району м. Києва в установленому законодавством України порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

9.1. Припинення діяльності Ради ветеранів Інституту може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації чи саморозпуску за рішенням Зборів Ради ветеранів Інституту.

9.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Ради ветеранів, затверджується рішенням Зборів Ради ветеранів інституту, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 присутніх.

    Твіт