Головна{#TITLE#}Спеціальне навчання осібз питань пожежної безпеки
 Версія для друку
Спеціальне навчання осіб, які залучаються підприємствами, установами та організаціями до проведення занять за програмою навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки

ГРАФІК

проведення спеціального навчання осіб, які залучаються підприємствами, установами та організаціями до проведення занять за програмою навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки

в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту

у I семестрі 2018/2019 навчального року

 

Місяці

Термін проведення

жовтень 2018 р.

15 – 17.10.2018 р.;

листопад 2018 р.

12 – 14.11.2018 р.;

грудень 2018 р.

10 – 12.12.2018 р.;

 

Спеціальне навчання осіб, які залучаються до проведення занять з посадовими особами з питань пожежної безпеки, передбачає підвищення рівня педагогічної майстерності, поглиблення знань з пожежно-технічної тематики, вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва, ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння та обізнаність у питаннях відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

Метою спеціального навчання осіб, які залучаються до проведення занять з посадовими особами з питань пожежної безпеки є підвищення рівня знань та умінь осіб, які проходять спеціальне навчання, для проведення занять з посадовими особами з питань пожежної безпеки на високому професійному рівні.

Зміст навчального матеріалу програми розкриває методи проведення занять, основні заходи пожежної безпеки, форми та засоби сповіщення про пожежу, характеристику та порядок використання протипожежного устаткування та інвентарю, рекомендації щодо дій під час пожежі та після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів та питання відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

Основними формами спеціального навчання осіб, які залучаються до проведення занять з посадовими особами з питань пожежної безпеки, є лекції, практичні заняття та самостійна робота. Так, з загального обсягу 24 годин, встановлених для вивчення матеріалу, на лекції призначено – 12 навчальних години, на практичні заняття – 4 години, самостійна робота – 2 години, іспит – 6 годин.

На практичних заняттях у слухачів формуються навички самостійної роботи та творчий підхід до проведення спеціального навчання. При проведенні практичних занять слухачі навчальної групи можуть розподілятися на підгрупи і працювати окремо під керівництвом двох викладачів.

Заключним етапом спеціального навчання осіб, які залучаються до проведення занять з посадовими особами з питань пожежної безпеки, є іспит, метою якого є перевірка знань, здобутих слухачами та їх уміння проводити заняття на високому професійному рівні.

 

Посилання на робочу навчальну програму або на тематичний план

 

Інформація про контактну особу

Монастирецький Вадим Вікторович

(викладач-методист навчально-методичного відділу)

тел. (044) 430-75-76

е-mail: [email protected]

 
Білошицький Микола Васильович

(т.в.о. начальника кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення)

тел. (044) 428-15-14

    Твіт