ГоловнаУ Міністерстві освіти і науки України розробили проект Положення про Національний репозитарій академічних текстів
 Версія для друку

Міністерством освіти розроблений і винесений для громадського обговорення проект Положення про Національний репозитарій академічних текстів, що визначає поняття, призначення, структуру та засади функціонування Національного репозитарію академічних текстів в Україні.
Передбачається, що репозитарій академічних текстів стане загальнодержавною електронною базою, де будуть накопичуватись, зберігатись та аналізуватись вітчизняні академічні тексти наукового, науково-технічного та освітнього характеру. Також до електронної бази текстів буде забезпечено віддалений доступ користувачів.
Репозитарій зберігатиме випускні роботи здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти, дисертації, статті у наукових фахових виданнях, монографії, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій тощо.
Адмініструванням Національного репозитарію займатиметься Український інститут науково-технічної експертизи та інформації.
Академічні тексти до репозитарію подаватимуть вищі навчальні заклади, наукові установи, наукові видавництва, бібліотеки тощо. На них буде покладено відповідальність за достовірність, точність та повноту текстів.
Регламент діяльності репозитарію, включаючи процедури його наповнення академічними текстами, їх зберігання, систематизації та обробки затверджуватиметься Міністерством освіти і науки України.
Забезпечення використання інформації, що зберігатиметься в репозитарії та надання доступу до неї буде покладено на Український інститут науково-технічної експертизи та інформації.

ПОСТАНОВА " Про затвердження Положення про Національний репозитарій академічних текстів" (проект)

    Твіт