ГоловнаПро ІнститутСтруктураВідділ економіки і фінансів
 Версія для друку
pDSCF3137.jpg

Начальник відділу економіки і фінансів

(головний бухгалтер)

 

ЛОЙОК

Світлана Олександрівна

підполковник служби цивільного захисту

 

Телефон:+38 (044) 430-37-45

 

 Основні завдання відділу:

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської  діяльності Інституту відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку;

Відображення в документації повної та достовірної інформації про господарські операції та результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного  подання  на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно  до  взятих бюджетних зобов’язань,  достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

Участь у складанні кошторисної документації щодо надходжень та видатків за загальним та спеціальним фондами державного бюджету;

Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

Забезпечення сурового контролю за дотриманням штатно-тарифної дисципліни, кошторисних, адміністративно-господарських витрат, а також за станом бюджетної, платіжної та фінансової дисципліни;

Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньо-господарських резервів.

ПОЛОЖЕННЯ

    Твіт