Головна{#TITLE#}Викладачі навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності
 Версія для друку
Підвищення кваліфікації викладачів
навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності"

ГРАФІК

проведення підвищення кваліфікації викладачів

навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності"

в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту

у I семестрі 2018/2019 навчального року

 

Місяці

Термін проведення

жовтень 2018 р.

22 – 31.10.2018 р.;

листопад 2018 р.

19 – 28.11.2018 р.;

грудень 2018 р.

17 – 26.12.2018 р.;

 

Примітка: у випадку неповної комплектації навчальних груп терміни підвищення кваліфікації можуть змінюватись.

 

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII, наказу МОН України від 24.01.2013 № 48 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» викладачі навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» мають один раз на 5 років пройти підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації здійснюється Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту (далі - Інститут) (ліцензія Міністерства освіти і науки України від 10.03.2015 р. серія АЕ № 636109 та рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 2015 року, протокол № 117) за 108 годинною навчальною програмою, затвердженою у встановленому порядку.

Підвищення кваліфікації враховується: при черговій атестації чи обранні на посаду за конкурсом; при укладанні контракту; у вимогах до викладацького складу при ліцензуванні та акредитації напрямів та спеціальностей вищої освіти.

По завершенні навчання, за умов надходження коштів, слухачі, які виконали та успішно захистили випускну роботу, на підставі рішення атестаційної комісії отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Заявки на підвищення кваліфікації надсилаються за адресою: вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074, е-mail: [email protected]

Відповідно до заявок укладаються договори затвердженої форми.

Для укладання договору про навчання Замовник (юридична особа) повинен надати до Інституту оформлені належним чином наступні документи: 1) заявку (оригінал); 2) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб; 3) копію довідки ЄДРПОУ; 4) копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо є платником ПДВ);  5) довідку (лист) Замовника, що містить інформацію про банківські реквізити (поточний рахунок, МФО, код ЄДРПОУ).

Якщо Замовником виступає фізична особа – особиста заява, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія диплому про вищу освіту.

Після отримання перелічених документів, два примірники договору з рахунком та викликом на навчання надсилаються на адресу Замовника. Договір реєструється Інститутом після підписання його обома сторонами та скріплення печатками.

Після укладання договору Замовник здійснює оплату за підвищення кваліфікації у розмірі 1540 грн. без ПДВ за одну особу.

Одержувач коштів: ІДУЦЗ, розрахунковий рахунок № 31250215104338, МФО 820172 в ДКСУ м. Києва, код ЄДРПОУ: 09511660, призначення платежу: «Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності"». По завершенню навчання складається акт здачі-приймання наданих послуг.

ЗАЯВКА-АНКЕТА

Заявка-анкета подається на фірмовому бланку навчального закладу за підписом керівника та вихідним номером канцелярії до Інституту державного управління у сфері цивільного захисту за  факсом  (044) 430-40-18.

Напрям підготовки

Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності"

Назва навчального закладу повна та скорочена

 

Керівник навчального закладу (посада, прізвище, ім'я,

по батькові повністю)

 

Банківські реквізити навчального закладу (розрахунковий рахунок, МФО, код ЄДРПОУ, Банк одержувач коштів)

 

Документ (Статут чи Положення), на підставі якого діє навчальний заклад

 

Статус навчального закладу  (прибуткова / неприбуткова організація, є / не є платником податку на додану вартість)

 

Повна адреса

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 

Просимо включити до групи слухачів нижче зазначених співробітників:

Прізвище, ім'я

та по батькові

 

Посада

 

Бажаний місяць навчання

 

Форма навчання: очна / очно-дистанційна

 

Контактна особа,

мобільний телефон

 

Для укладення договору про навчання Замовник (юридична особа) повинен надати до Інституту оформлені належним чином наступні документи:

Якщо Замовником виступає фізична особа – особиста заява, копія паспорту та ідентифікаційного коду.

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА фізичної особи

Заявка-анкета подається до Інституту державного управління у сфері цивільного захисту за  факсом  (044) 430-40-18.

 

Напрям підготовки

Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни

"Безпека життєдіяльності"

Назва навчального закладу (повна та скорочена)

 

Прізвище, ім'я

та по батькові слухача

 

Посада

 

Дата народження

 

Паспортні дані:

серія і №,

ким і коли виданий,

адреса за пропискою

 

№ ідентифікаційного коду

 

Домашня адреса (фактична)

 

Телефон

 

Факс

 

Мобільний телефон

 

E-mail

 

Бажаний місяць навчання

 

Форма навчання: очна / очно-дистанційна

 

Особистий підпис

 

 

 Для укладення договору про навчання Замовник (фізична особа) повинен надати до Інституту наступні документи:

 

 

    Твіт